Woda źródłem życia

"Woda źródłem życia" - projekt edukacyjny realizowany w grupach przedszkolnych.
Celem tego projektu jest:
- konstruowanie wiedzy na temat właściwości i roli wody,
- doskonalenie umiejętności formułowania pytań,
- wzbogacanie słownika dzieci słownictwem związanym z tematem projektu,
- rozwijanie zainteresowań,
- dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej.
Więcej informacji na temat projektu TUTAJ