Szkoła Ucząca Się SUS

 SUS - Szkoła ucząca się          

 


Przystąpiliśmy do programu "Szkół uczących się" w 2004roku.

Standardy wybrane przez szkołę:

1. Uczniowie uzyskują wysokie wyniki nauczania potwierdzone wynikami sprawdzianów
2. Szkoła wspiera uczniów mających trudności w nauce.
3. Szkoła stwarza warunki do rozwoju samorządności
4. Szkoła podejmuje działania w celu rozwinięcia dobrej współpracy z rodzicami w zakresie wychowania.


   W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Dąbrówce nadal pracuje nad programem:
SUS - Szkoły Uczące Się .
Program SUS, to wspólne budowanie coraz lepszej szkoły poprzez wprowadzenie satysfakcjonujących zmian.
Program ma określić czym jest dobra szkoła i jak szkoły mogą wspierać się wzajemnie w stałym podnoszeniu efektów pracy.
Poprzez :
- współpracę zespołu nauczycielskiego,
- określenie celów edukacyjnych, wychowawczych w sposób pozwalający na kontrolę stopnia ich realizacji,
- rzetelne monitorowaniu efektów pracy,
- refleksja nad stosowaną praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną,
- tworzenie społeczności szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów,
- współpracę między innymi szkołami.

21.09. 2005r. został przedstawiony publicznie raport pt.:
Diagnoza jakości pracy szkoły podstawowej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce

  Cele projektu: 


- rozwijanie uzdolnień plastycznych i rozmiłowanie w sztuce
- kształtowanie poczucia wartości i znaczenia najbliższego otoczenia, dziedzictwa kulturowego oraz odpowiedzialności za jego trwanie
- współpracę zespołu nauczycielskiego w zakresie doboru metod i form pracy oraz wymiany doświadczeń
- tworzenie społeczności szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców
- wykorzystanie technologii komputerowej i Internetu
- współdziałanie z lokalnymi instytucjami kulturotwórczymi


Koordynator projektu: dyrektor szkoły Lucyna Wacławska,
Osoby współpracujące: Krystyna Gębala, Marta Augustynek, Sylwia Michalska

                                            
                                                                                
   W ramach współpracy w klubie ,,Szkół Uczących się'' w bieżący roku szkolnym 2006/2007 uczestniczymy w konkursie ,,Notebok dla Aktywnego Nauczyciela''.
W związku z tym realizujemy w szkole nowe projekty:  ,,Pory roku w kolorach'',  ,,Nie bójmy się czytania''   ,,Sztuka w regionie''   Naszymi partnerami w projektach są szkoły: Szkoła Podstawowa w Sance oraz Gimnazjum w Radostowicach. Podejmowane przez nas działania mają na celu podniesienie jakości nauczania i wychowania poprzez aktywizowanie zespołów nauczycielskich, wykorzystywanie technologii komputerowej i Internetu oraz rozwijanie u uczniów umiejętności twórczego działania.     


Program "Szkoła ucząca się" powstał dla wszystkich, którzy chcą, aby ich szkoła była coraz lepsza; program powstał dla tych, którzy o swojej szkole mówią: "nasza"- nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

  

Projekt ,,Pory roku w kolorach'' zakończony w dniu 2 czerwca 2007r otwarciem wystawy prac uczniów w Dworze Stryszowskim.

Wystawa Pory roku w kolorach to zbiór prac plastycznych wykonanych różnymi technikami, które przedstawiają piękno polskiego krajobrazu w różnych porach roku.

W projekcie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka w Dąbrówce, Szkoły Podsrawowej w Sance oraz Gimnazjum w Radostowicach.

 


 

2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06  
2014-04-06