Programy aktualne

Rok szkolny 2020/2021

Projekty i programy realizowane w naszej szkole.


 

Nasza szkoła jest otwarta na nowe wyzwania. Bierzemy udział w wielu projektach i programach zewnętrznych oraz realizujemy własne innowacyjne programy, podnosząc tym samym kompetencje nauczycieli i uczniów. Praca metodą projektów jako forma zdobywania wiedzy, umiejętności praktycznych i pracy zespołowej to nasza codzienność. Od najmłodszych uczniów wdrażane są te metody pracy. W bieżącym roku szkolnym pracujemy z:
Załączniki