Przedszkolaki » 2021/2022 » Projekt edukacyjny- Przedszkolne Przygody Gangu Swojaków

Projekt edukacyjny- Przedszkolne Przygody Gangu Swojaków


 

1. Cele projektu:

-kształtowanie zainteresowań czytelniczych dzieci ,

- integrowanie dzieci ze starszą grupą kolegów i koleżanek,

- pobudzanie wyobraźni, rozwijanie pamięci oraz koncentracji uwagi,

-kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia,

- zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu ,

- uwrażliwienie na piękno otaczającej natury,

- kształtowanie postaw proekologicznych,

- budowanie poczucia odpowiedzialności  za środowisko naturalne,

- dostarczanie radości  w poznawaniu przyrody.

2.Czas trwania projektu:

Rok szkolny 2021/2022

Spotkania cykliczne – 1 raz w miesiącu, od października do maja

3. Zasięg projektu:

Młodsza grupa przedszkolna wraz z uczniami II klasy

Prezentacja zdjęć z zajęć na stronie internetowej szkoły w zakładce - Przedszkolaki.

Wystawka wykonanych prac w sali przedszkolnej.

4.  Rodzaje aktywności:

Społeczno- przyrodnicza, plastyczno- techniczna i grafomotoryczna, językowo-literacka i słuchowa.

5. Środki dydaktyczne:

Książki z cyklu „ Szkolne Przygody Gangu Swojaków "

6 . Zadania do realizacji:

Cykl 1: Meduza Milena

Cykl 2: Sikorka Sonia

Cykl 3: Wiewiórka Wiola

Cykl 4: Raczek Romek

Cykl 5: Żółw Zenek

Cykl 6: Bocian Bolek

 

 

 

 

Cykl 5 : Żółw Zenek
2022-03-09 Cykl 5 : Żółw Zenek 
Cykl 5 : Żółw Zenek
2022-03-09 Cykl 5 : Żółw Zenek 
Cykl 5 : Żółw Zenek
2022-03-09 Cykl 5 : Żółw Zenek 
Cykl 5 : Żółw Zenek
2022-03-09 Cykl 5 : Żółw Zenek 
Cykl 4 :Raczek Romek
2022-02-09 Cykl 4 :Raczek Romek 
Cykl 4 :Raczek Romek
2022-02-09 Cykl 4 :Raczek Romek 
Cykl 4:Raczek Romek
2022-02-09 Cykl 4:Raczek Romek 
Cykl 4 :Raczek Romek
2022-02-09 Cykl 4 :Raczek Romek 
Cykl 4 :Raczek Romek
2022-02-09 Cykl 4 :Raczek Romek 
Cykl 3: Wiewiórka Wiola
2021-12-15 Cykl 3: Wiewiórka Wiola 
Cykl 3: Wiewiórka Wiola
2021-12-15 Cykl 3: Wiewiórka Wiola 
Cykl 3: Wiewiórka Wiola
2021-12-15 Cykl 3: Wiewiórka Wiola 
Cykl 3: Wiewiórka Wiola
2021-12-15 Cykl 3: Wiewiórka Wiola 
Cykl 3 : Wiewiórka Wiola
2021-12-15 Cykl 3 : Wiewiórka Wiola 
Cykl 2: Sikorka Sonia
2021-11-17 Cykl 2: Sikorka Sonia 
Cykl 2 : Sikorka Sonia
2021-11-17 Cykl 2 : Sikorka Sonia 
Cykl 2: Sikorka Sonia
2021-11-17 Cykl 2: Sikorka Sonia 
Cykl 2: Sikorka Sonia
2021-11-17 Cykl 2: Sikorka Sonia 
Cykl 2 : Sikorka Sonia
2021-11-17 Cykl 2 : Sikorka Sonia 
Cykl 1: Meduza Milena
2021-10-06 Cykl 1: Meduza Milena 
Cykl 1: Meduza Milena
2021-10-06 Cykl 1: Meduza Milena 
Cykl 1: Meduza Milena
2021-10-06 Cykl 1: Meduza Milena 
Cykl 1: Meduza Milena
2021-10-06 Cykl 1: Meduza Milena 
Cykl 1: Meduza Milena
2021-10-06 Cykl 1: Meduza Milena