Przedszkolaki » 2021/2022 » Projekt edukacyjny - Mały ekolog

Projekt edukacyjny - Mały ekolog

1. Cele projektu:

- kształtowanie podstawowych zasad ochrony środowiska,

- uświadamianie, że człowiek jest nieodłączną częścią przyrody i środowiska, w którym żyje,

-wskazywanie na negatywne skutki działań człowieka w środowisku i kształtowanie postaw zapobiegających takim działaniom,

- kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody,

- rozumienie konieczności segregowania odpadów.

2.Czas trwania projektu:

Rok szkolny 2021/2022

 8 tygodni od 2 marca do 27 kwietnia

Zajęcia tematyczne – 1 raz w tygodniu,

3. Zasięg projektu:

Młodsza grupa przedszkolna

Prezentacja zdjęć z zajęć na stronie internetowej szkoły w zakładce - Przedszkolaki.

4.  Rodzaje aktywności:

Społeczno- przyrodnicza, plastyczno- techniczna i grafomotoryczna, muzyczna, językowo-literacka i słuchowa

5. Środki dydaktyczne:

materiały recyklingowe, kolorowe worki na śmieci, nasiona rzeżuchy, sadzonki cebulki, doniczki, film edukacyjny, materiały tematyczne do gazetki przedszkolnej,

6 . Zadania do realizacji:

I TYDZIEŃ -   Co to jest ekologia?- zaznajomienie z terminem, wykonanie gazetki tematycznej.

II TYDZIEŃ - Ekoludek-  wykonanie pracy plastyczno- technicznej z materiałów recyklingowych.

III TYDZIEŃ – Ekologiczna torba-  zapoznanie z ekologicznym pakowaniem produktu

IV TYDZIEŃ - Czym jest smog?- film edukacyjny,  wykonanie pracy plastyczno - technicznej pt. Co dymi? .

V TYDZIEŃ - Woda wszystkim potrzebna- wdrażanie dzieci do konieczności oszczędzania wody- wykonanie wspólnego plakatu.

VI TYDZIEŃ - Ekologiczny parapet, zasianie rzeżuchy oraz sadzenie cebulki.

VII TYDZIEŃ - Jakie śmieci wrzucamy do  worka w danym kolorze?-  wykonanie gazetki tematycznej. Dzień Ziemi- sprzątanie okolicy.

VIII TYDZIEŃ -  Quiz ekologiczny sprawdzający wiedzę dzieci.


Ekologiczny parapet
2022-04-05 Ekologiczny parapet 
Ekologiczny parapet
2022-04-05 Ekologiczny parapet 
Ekologiczny parapet
2022-04-05 Ekologiczny parapet 
Ekologiczny parapet
2022-04-05 Ekologiczny parapet 
Ekologiczny parapet
2022-04-05 Ekologiczny parapet 
Woda wszystkim potrzebna
2022-03-31 Woda wszystkim potrzebna 
Woda wszystkim potrzebna
2022-03-31 Woda wszystkim potrzebna 
Woda wszystkim potrzebna
2022-03-31 Woda wszystkim potrzebna 
Woda wszystkim potrzebna
2022-03-31 Woda wszystkim potrzebna 
Woda wszystkim potrzebna
2022-03-31 Woda wszystkim potrzebna 
Co dymi?
2022-03-24 Co dymi? 
Co dymi?
2022-03-24 Co dymi? 
Co dymi?
2022-03-24 Co dymi? 
Co dymi?
2022-03-24 Co dymi? 
Co dymi?
2022-03-24 Co dymi? 
Ekologiczna torba
2022-03-17 Ekologiczna torba 
Ekologiczna torba
2022-03-17 Ekologiczna torba 
Ekologiczna torba
2022-03-17 Ekologiczna torba 
Ekologiczna torba
2022-03-17 Ekologiczna torba 
Ekologiczna torba
2022-03-17 Ekologiczna torba 
Ekoludek
2022-03-10 Ekoludek 
Ekoludek
2022-03-10 Ekoludek 
Ekoludek
2022-03-10 Ekoludek 
Co to jest ekologia?- gazetka tematyczna
2022-03-03 Co to jest ekologia?- gazetka tematyczna 
Co to jest ekologia?- gazetka tematyczna
2022-03-03 Co to jest ekologia?- gazetka tematyczna