Przedszkolaki » 2021/2022 » Projekt edukacyjny - "Drzewo w czterech porach roku"

Projekt edukacyjny - "Drzewo w czterech porach roku"

1. Cele projektu:

-        Propagowanie wiedzy o drzewach i ich roli dla środowiska,

-        Rozwijanie zainteresowania rolą drzewa w życiu człowieka,

-        Kształtowanie postawy szacunku wobec drzew,

-        Poznanie cech charakterystycznych dla każdej pory roku,

-        Tworzenie drzewa charakterystycznego dla każdej pory roku,

-        Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie,

-        Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci,

2.Czas trwania projektu:

Rok szkolny 2021/2022

Spotkania cykliczne – raz w każdej porze roku

3.Zasięg projektu:

Starsza  grupa przedszkolna

Prezentacja zdjęć z zajęć na stronie internetowej szkoły w zakładce - Przedszkolaki.

Wystawka wykonanych prac w sali przedszkolnej,

4.Rodzaje aktywności:

przyrodnicza, plastyczno – techniczna i grafomotoryczna,

5.Środki dydaktyczne:

plansze przedstawiające drzewo w czterech porach roku, filmy edukacyjne i przyrodnicze, materiały plastyczne,

6.Zadania do realizacji:

WRZESIEŃ – etap I – „Letnie drzewo” - oglądanie filmu przyrodniczego przygotowanego przez nauczyciela oraz wykonanie „Letniego drzewa” z wykorzystaniem materiałów plastycznych.

PAŹDZIERNIK – etap II – „Jesienne drzewo” - oglądanie filmu przyrodniczego przygotowanego przez nauczyciela oraz wykonanie „Jesiennego drzewa” z wykorzystaniem materiałów plastycznych.

LUTY – etap III – „Zimowe drzewo” - oglądanie filmu przyrodniczego przygotowanego przez nauczyciela oraz wykonanie „Zimowego drzewa” z wykorzystaniem materiałów plastycznych.

KWIECIEŃ– etap IV – „Wiosenne drzewo” - oglądanie filmu przyrodniczego przygotowanego przez nauczyciela oraz wykonanie „Wiosennego drzewa” z wykorzystaniem materiałów plastycznych.


Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap I - Letnie drzewo
2021-09-10 Etap I - Letnie drzewo  
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap II - Jesienne drzewo
2021-10-15 Etap II - Jesienne drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap III - Zimowe drzewo
2022-02-11 Etap III - Zimowe drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo 
Etap IV - Wiosenne drzewo
2022-04-01 Etap IV - Wiosenne drzewo