Przedszkolaki » 2021/2022 » Innowacja pedagogiczna - "Wychowanie przez czytanie"

Innowacja pedagogiczna - "Wychowanie przez czytanie"

Innowacja pedagogiczna pt.: „Wychowanie przez czytanie”  jest realizowania w oddziale przedszkolnym „0” i obejmuje dzieci 5 i 6-letnie w czasie zajęć ponadprogramowych.

Autor innowacji: Marta Mamcarczyk

Innowacja „Wychowanie przez czytanie” składa się z przedsięwzięcia przeznaczonego dla dzieci przedszkolnych – grupa „Starszaki”.  Dzięki realizacji różnorodnych działań będę starała się ukazać, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety. Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie dzieci  na czytelników jest dzisiaj w dobie społeczeństwa informacyjnego ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami, a w konsekwencji wykluczenie informacyjne. Nikt z nas nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzane przez inne osoby. Dlatego też podjęte działania będą miały na celu także zaangażowanie rodziców w realizację zadań, tak aby poprzez wspólne czytanie z dzieckiem wzmacniało ich wzajemne więzi rodzinne, tak jak wskazują na to główne kierunki polityki oświatowej.

 CELE I ZAŁOŻENIA INNOWACJI:

Założenia programowe:

O pozytywnych skutkach czytania książek wie chyba każdy z nas. Dużo mówi się o tym, że czytanie rozwija nas pod względem intelektualnym, emocjonalnym. Badania naukowe potwierdzają, że czytanie książek rozwija wyobraźnię, bogaci język, uczy abstrakcyjnego myślenia, stymuluje rozwój, uczy wyrażać myśli i rozumieć innych. We współczesnym świecie głównym konkurentem książki dla dzieci stał się komputer, telewizja czy smartfon, dlatego założeniem mojej innowacji jest uczynienie z czytania sposobu na spędzanie wolnego czasu.

 Cele innowacji:

 Cele główne:

 - budowanie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury,

 - wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego,

 Cele szczegółowe:

 - kształtowanie nawyków czytelniczych,

 - wyrabianie szacunku do literatury,

 - wprowadzenie dzieci w świat literatury,

 - wdrażanie dzieci do dłuższej skupialności uwagi na tekście czytanym,

 - rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na usłyszane pytania,

 - ukazanie dzieciom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych,

 - budzenie zaciekawienia książką poprzez zabawy literackie, plastyczne oraz kącik książki w sali przedszkolnej,

 - wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek,

 -  poznawanie pracy bibliotekarza,

- kształtowanie umiejętności dzielenia się z innymi,

Realizacja innowacji będzie odbywała się poprzez:

  • zajęcia ponadprogramowe organizowane w grupie dzieci 5,6 – letnich

Treści programowe innowacji:

  •          rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci,

  • usprawnianie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
  •          wzbogacanie zasobu słownictwa,

  •          wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez promowanie czytania jako formy spędzania czasu wolnego z rodziną,

Czas trwania innowacji:

1.10.2021r. – 25.04.2022r.

Planowane działania:

Zapoznanie dzieci z innowacją pedagogiczną promującą czytelnictwo w przedszkolu - przedstawienie dzieciom i rodzicom harmonogramu realizacji innowacji pedagogicznej, umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły w zakładce – Przedszkolaki,

Akcja „Czytające środy”  

Przebieg akcji:

- czytanie dziecku przez rodzica wskazanego przez nauczyciela fragmentu bajki,

- wykonanie przez dziecko pracy plastycznej techniką dowolną do usłyszanego fragmentu bajki,

- wspólne w grupie przedszkolnej odczytywanie wskazanego fragmentu, odpowiadanie dzieci na pytania nauczyciela do tekstu,

- wspólnie odtwarzanie przebiegu wydarzeń, wskazywanie bohaterów pozytywnych i negatywnych,

- prezentowanie przez dziecko wykonanej pracy plastycznej na forum grupy przedszkolnej i opisywanie ilustracji,

„W bibliotece jest wesoło” - prowadzenie zajęć dla dzieci w bibliotece szkolnej,  poznanie pracy bibliotekarza,

Akcja „Podziel się książką” - przeprowadzenie zbiórki książek dla dzieci z Hospicjum lub Domu Dziecka,

Konkurs plastyczny „By się czytać chciało zakładkę zrób wspaniałą” - ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych pt.: „By się czytać chciało zakładkę zrób wspaniałą”

Nasza książka:

- przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli klas I-III i oddziałów przedszkolnych,

 - wykonanie grupowej książki z prac plastycznych przyniesionych przez dzieci,

 - rozstrzygnięcie konkursu „By się czytać chciało zakładkę zrób wspaniałą”, wręczenie nagród,

- zakończenie innowacji pedagogicznej, 

· 


Rozpoczęcie akcji - Czytające środy
2021-10-04 Rozpoczęcie akcji - Czytające środy 
Rozpoczęcie akcji - Czytające środy
2021-10-04 Rozpoczęcie akcji - Czytające środy 
Rozpoczęcie akcji - Czytające środy
2021-10-04 Rozpoczęcie akcji - Czytające środy 
Rozpoczęcie akcji - Czytające środy
2021-10-04 Rozpoczęcie akcji - Czytające środy 
Rozpoczęcie akcji - Czytające środy
2021-10-04 Rozpoczęcie akcji - Czytające środy 
Rozpoczęcie akcji - Czytające środy
2021-10-04 Rozpoczęcie akcji - Czytające środy 
Rozpoczęcie akcji - Czytające środy
2021-10-04 Rozpoczęcie akcji - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-10-13 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-10-13 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-10-20 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-10-20 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-10-27 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-10-27 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-11-03 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-11-03 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-11-10 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-11-10 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-11-17 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-11-17 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-11-24 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-11-24 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-12-01 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-12-01 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-12-08 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-12-08 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-12-15 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2021-12-15 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-01-12 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-01-12 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-02-02 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-02-02 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-02-09 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-02-09 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-02-16 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-02-16 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-02-23 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-02-23 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-03-02 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-03-02 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-03-09 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-03-09 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-03-16 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-03-16 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-03-23 Akcja - Czytające środy 
Akcja - Czytające środy
2022-03-23 Akcja - Czytające środy 
Sikorka Sonia - zajęcia integracyjne z klasą II
2021-11-19 Sikorka Sonia - zajęcia integracyjne z klasą II 
Sikorka Sonia - zajęcia integracyjne z klasą II
2021-11-19 Sikorka Sonia - zajęcia integracyjne z klasą II 
Sikorka Sonia - zajęcia integracyjne z klasą II
2021-11-19 Sikorka Sonia - zajęcia integracyjne z klasą II 
Sikorka Sonia - zajęcia integracyjne z klasą II
2021-11-19 Sikorka Sonia - zajęcia integracyjne z klasą II 
W bibliotece jest wesoło
2021-11-19 W bibliotece jest wesoło 
W bibliotece jest wesoło
2021-11-19 W bibliotece jest wesoło 
W bibliotece jest wesoło
2021-11-19 W bibliotece jest wesoło 
W bibliotece jest wesoło
2021-11-19 W bibliotece jest wesoło 
W bibliotece jest wesoło
2021-11-19 W bibliotece jest wesoło 
W bibliotece jest wesoło
2021-11-19 W bibliotece jest wesoło 
W bibliotece jest wesoło
2021-11-19 W bibliotece jest wesoło 
Podziel się książką - zbiórka rzeczy dla dzieci z Hospicjum
2021-12-06 Podziel się książką - zbiórka rzeczy dla dzieci z Hospicjum 
Podziel się książką - zbiórka rzeczy dla dzieci z Hospicjum
2021-12-06 Podziel się książką - zbiórka rzeczy dla dzieci z Hospicjum 
Podziel się książką - zbiórka rzeczy dla dzieci z Hospicjum
2021-12-16 Podziel się książką - zbiórka rzeczy dla dzieci z Hospicjum 
Podziel się książką - zbiórka rzeczy dla dzieci z Hospicjum
2021-12-16 Podziel się książką - zbiórka rzeczy dla dzieci z Hospicjum 
Konkurs plastyczny By się czytać chciało - zakładkę zrób wspaniałą
2022-02-21 Konkurs plastyczny By się czytać chciało - zakładkę zrób wspaniałą 
Konkurs plastyczny By się czytać chciało - zakładkę zrób wspaniałą
2022-02-21 Konkurs plastyczny By się czytać chciało - zakładkę zrób wspaniałą 
Konkurs plastyczny By się czytać chciało - zakładkę zrób wspaniałą
2022-02-21 Konkurs plastyczny By się czytać chciało - zakładkę zrób wspaniałą 
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.  
Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.
2022-05-06 Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia otwarte dla nauczycieli, zakończenie innowacji.