Przedszkolaki » 2020/2021 » Projekt edukacyjny "Kodowanie na dywanie"

Projekt edukacyjny "Kodowanie na dywanie"

1. Cele projektu:

-        kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności logicznego myślenia,

-        nauka podstaw programowani przez doświadczenie i zabawę,

-        kształtowanie umiejętności kodowania i odkodowywania informacji,

-        doskonalenie orientacji przestrzennej,

2.Czas trwania projektu:

Rok szkolny 2020/2021

Spotkania cykliczne – raz w miesiącu

3.Zasięg projektu:

Starsza  grupa przedszkolna

Prezentacja zdjęć z zajęć na stronie internetowej szkoły w zakładce - Przedszkolaki.

4.Rodzaje aktywności:

matematyczna, grafomotoryczna, muzyczno – ruchowa,

5.Środki dydaktyczne:

plansza do kodowania, kolorowe figury geometryczne, kartoniki ze zdjęciami, strzałki kierunkowe,

6.Zadania do realizacji:

WRZESIEŃ – „Sprzątamy po zabawie” - zapoznanie z planszą do kodowania, poruszanie się po planszy z wykorzystaniem kierunków.

PAŹDZIERNIK – „Jesteśmy bezpieczni” - poruszanie się po planszy z wykorzystaniem kierunków, poznanie strzałek kierunkowych.

LISTOPAD – „Na dworze jesień” – układanie figur zgodnie z instrukcją słowną, kodowanie i dekodowanie drogi za pomocą figur geometrycznych.

GRUDZIEŃ – „Coraz bliżej zima” – rozumienie pojęć: pion, poziom – uzupełnianie pól obrazkami.

STYCZEŃ –„Sanki, łyżwy, narty” – przeliczanie elementów, utrwalanie pojęć o 1 więcej, o 1 mniej, rozpoznawanie cech przedmiotów.

LUTY – „Lecimy samolotem” – stosowanie strzałek do oznaczania kierunków, poruszanie się po planszy.

MARZEC – „Wracają bociany” – poruszanie się po planszy z wykorzystaniem strzałek kierunkowych, skracanie ułożonego kodu.

KWIECIEŃ – „Wielkanoc” – kolorowanie obrazka zgodnie z podanym kodem.

MAJ – „Kwiatek dla mamy” - kodowanie typu dyktando graficzne.

CZERWIEC – „Wycieczka w góry” – poruszanie się po planszy zgodnie z instrukcją podawaną przez nauczyciela.


Sprzątamy po zabawie
2020-09-10 Sprzątamy po zabawie 
Sprzątamy po zabawie
2020-09-10 Sprzątamy po zabawie 
Sprzątamy po zabawie
2020-09-10 Sprzątamy po zabawie 
Sprzątamy po zabawie
2020-09-10 Sprzątamy po zabawie 
Jesteśmy bezpieczni
2020-10-08 Jesteśmy bezpieczni 
Jesteśmy bezpieczni
2020-10-08 Jesteśmy bezpieczni 
Jesteśmy bezpieczni
2020-10-08 Jesteśmy bezpieczni 
Jesteśmy bezpieczni
2020-10-08 Jesteśmy bezpieczni 
Na dworze jesień
2020-11-12 Na dworze jesień 
Na dworze jesień
2020-11-12 Na dworze jesień 
Na dworze jesień
2020-11-12 Na dworze jesień 
Na dworze jesień
2020-11-12 Na dworze jesień 
Na dworze jesień
2020-11-12 Na dworze jesień 
Na dworze jesień
2020-11-12 Na dworze jesień 
Na dworze jesień
2020-11-12 Na dworze jesień 
Na dworze jesień
2020-11-12 Na dworze jesień 
Na dworze jesień
2020-11-12 Na dworze jesień 
Na dworze jesień
2020-11-12 Na dworze jesień 
Na dworze jesień
2020-11-12 Na dworze jesień 
Na dworze jesień
2020-11-12 Na dworze jesień 
Lecimy samolotem
2021-02-04 Lecimy samolotem 
Lecimy samolotem
2021-02-04 Lecimy samolotem 
Lecimy samolotem
2021-02-04 Lecimy samolotem 
Lecimy samolotem
2021-02-04 Lecimy samolotem 
Lecimy samolotem
2021-02-04 Lecimy samolotem 
Lecimy samolotem
2021-02-04 Lecimy samolotem 
Lecimy samolotem
2021-02-04 Lecimy samolotem 
Lecimy samolotem
2021-02-04 Lecimy samolotem 
Wracają bociany
2021-03-22 Wracają bociany 
Wracają bociany
2021-03-22 Wracają bociany 
Wracają bociany
2021-03-22 Wracają bociany 
Wracają bociany
2021-03-22 Wracają bociany 
Wracają bociany
2021-03-22 Wracają bociany 
Wracają bociany
2021-03-22 Wracają bociany 
Wracają bociany
2021-03-22 Wracają bociany 
Wracają bociany
2021-03-22 Wracają bociany 
Wracają bociany
2021-03-22 Wracają bociany 
Wielkanoc
2021-04-09 Wielkanoc 
Wielkanoc
2021-04-09 Wielkanoc 
Wielkanoc
2021-04-09 Wielkanoc 
Kwiatek dla mamy
2021-05-20 Kwiatek dla mamy 
Kwiatek dla mamy
2021-05-20 Kwiatek dla mamy 
Kwiatek dla mamy
2021-05-20 Kwiatek dla mamy 
Kwiatek dla mamy
2021-05-20 Kwiatek dla mamy 
Kwiatek dla mamy
2021-05-20 Kwiatek dla mamy 
Kwiatek dla mamy
2021-05-20 Kwiatek dla mamy 
Wycieczka w góry
2021-06-17 Wycieczka w góry 
Wycieczka w góry
2021-06-17 Wycieczka w góry 
Wycieczka w góry
2021-06-17 Wycieczka w góry 
Wycieczka w góry
2021-06-17 Wycieczka w góry 
Wycieczka w góry
2021-06-17 Wycieczka w góry