Przedszkolaki » 2020/2021 » Projekt edukacyjny - "Przedszkolak - Patriota"

Projekt edukacyjny - "Przedszkolak - Patriota"

1. Cele projektu:

-        budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej,

-        poznanie symboli narodowych i hymnu państwowego,

-        poznanie elementów historii własnego kraju,

-        właściwe przygotowanie się dzieci do obchodów świąt narodowych,

-        poznanie wybranych tańców narodowych i pieśni patriotycznych,

2.Czas trwania projektu:

Rok szkolny 2020/2021

Spotkania cykliczne w ciągu roku szkolnego

Podsumowanie – prezentacja zdobytych wiadomości i umiejętności podczas spotkania
z rodzicami na zakończenie roku przedszkolnego, Olimpiada Przedszkolaka,

3.Zasięg projektu:

Młodsza i Starsza grupa przedszkolna

4.Rodzaje aktywności:

Językowo – literacka, społeczna, matematyczna, plastyczno – techniczna i grafomotoryczna, muzyczna, ruchowa,

5.Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, plansze/obrazy, mapy, prezentacje multimedialne, przybory i materiały plastyczne, utwory muzyczne,

6.Zadania do realizacji:

CYKL 1 – Nasza mała Ojczyzna,

CYKL 2 – Nasz dom to Polska,

CYKL 3 – Nasze symbole narodowe,

CYKL 4 – Dawno, dawno temu,

CYKL 5 – Wspólnie obchodzimy święta narodowe,

CYKL 6 – Jestem Europejczykiem,


Nasza mała Ojczyzna
2020-10-26 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-26 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-26 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-26 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-26 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-26 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-26 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-26 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-26 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-27 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-27 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-27 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-27 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-28 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-28 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-28 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-28 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-28 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-28 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-28 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-28 Nasza mała Ojczyzna 
Nasza mała Ojczyzna
2020-10-28 Nasza mała Ojczyzna 
Nasz dom to Polska
2021-05-19 Nasz dom to Polska 
Nasz dom to Polska
2021-05-19 Nasz dom to Polska 
Nasz dom to Polska
2021-05-19 Nasz dom to Polska 
Nasz dom to Polska
2021-05-19 Nasz dom to Polska 
Nasz dom to Polska
2021-05-19 Nasz dom to Polska 
Nasz dom to Polska
2021-05-19 Nasz dom to Polska 
Nasz dom to Polska
2021-05-19 Nasz dom to Polska 
Nasz dom to Polska
2021-05-19 Nasz dom to Polska 
Nasz dom to Polska
2020-11-02 Nasz dom to Polska 
Nasz dom to Polska
2020-11-02 Nasz dom to Polska 
Nasz dom to Polska
2020-11-02 Nasz dom to Polska 
Nasz dom to Polska
2020-11-02 Nasz dom to Polska 
Nasz dom to Polska
2020-11-02 Nasz dom to Polska 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2020-11-03 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2021-05-19 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2021-05-19 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2021-05-19 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2021-05-19 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2021-05-19 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2021-05-19 Nasze symbole narodowe 
Nasze symbole narodowe
2021-05-19 Nasze symbole narodowe 
Dawno, dawno temu
2020-11-04 Dawno, dawno temu 
Dawno, dawno temu
2020-11-04 Dawno, dawno temu 
Dawno, dawno temu
2020-11-04 Dawno, dawno temu 
Dawno, dawno temu
2020-11-04 Dawno, dawno temu 
Dawno, dawno temu
2020-11-04 Dawno, dawno temu 
Dawno, dawno temu
2020-11-04 Dawno, dawno temu 
Dawno, dawno temu
2020-11-04 Dawno, dawno temu 
Dawno, dawno temu
2020-11-04 Dawno, dawno temu 
Dawno, dawno temu
2020-11-04 Dawno, dawno temu 
Wspólnie obchodzimy święta narodowe
2020-11-05 Wspólnie obchodzimy święta narodowe 
Wspólnie obchodzimy święta narodowe
2020-11-05 Wspólnie obchodzimy święta narodowe 
Wspólnie obchodzimy święta narodowe
2020-11-05 Wspólnie obchodzimy święta narodowe 
Wspólnie obchodzimy święta narodowe
2020-11-05 Wspólnie obchodzimy święta narodowe 
Wspólnie obchodzimy święta narodowe
2021-05-19 Wspólnie obchodzimy święta narodowe 
Wspólnie obchodzimy święta narodowe
2021-05-19 Wspólnie obchodzimy święta narodowe 
Jestem Europejczykiem
2020-11-06 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2020-11-06 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2020-11-06 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2020-11-06 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2020-11-06 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2020-11-06 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2020-11-06 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2020-11-06 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2020-11-06 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2020-11-06 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2020-11-06 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2021-05-19 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2021-05-19 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2021-05-19 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2021-05-19 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2021-05-19 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2021-05-19 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2021-05-19 Jestem Europejczykiem 
Jestem Europejczykiem
2021-05-19 Jestem Europejczykiem