Przedszkolaki » 2019/2020 » Innowacja pedagogiczna - "Słyszę, rozumiem, mówię"

Innowacja pedagogiczna - "Słyszę, rozumiem, mówię"

Innowacja pedagogiczna pt.: „Słyszę, rozumiem, mówię”  jest realizowania w oddziale przedszkolnym „0” i obejmuje dzieci 5 i 6-letnie w czasie zajęć ponadprogramowych.

Autor innowacji: Marta Mamcarczyk

Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego powodzenie w szkole. Daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć. Poziom językowej komunikacji w dużej mierze determinuje możliwości człowieka. Mowa jest atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobody w posługiwaniu się mową. Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, co w późniejszym czasie w znacznym stopniu utrudnia osiąganie sukcesów w szkole. Przedszkole, stanowiąc ważny szczebel w rozwoju dziecka, za priorytet swojej działalności przyjmuje jak najlepsze przygotowanie dzieci do szkoły. Zatem intensywne działania, zmierzające ku osiągnięciu przez dziecko pełnej dojrzałości szkolnej, powinny polegać - między innymi - na roztoczeniu opieki nad ostatnią fazą kształtowania się mowy, tak aby była ona już dojrzała, gdy dziecko wstąpi w progi szklone. Chodzi przy tym nie tylko o bogaty - na miarę wieku - zasób słownikowy, o logiczną, składniową i gramatyczną formę wypowiedzi, ale o wyraźną wymowę. Niestety, tak nie jest, gdyż część dzieci przedszkolnych dotknięta jest różnorakimi zaburzeniami mowy. Dzieci niechętnie ćwiczą swoją wymowę w tradycyjny sposób. Nowatorstwo innowacji będzie więc polegało na intensywnej i systematycznej pracy ukierunkowanej na doskonalenie i korygowanie mowy dziecka.

 CELE INNOWACJI:

 • stymulowanie rozwoju mowy i języka (sprawność strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy)
 • wyrobienie właściwych nawyków mownych jak: oddech, zamykanie ust, przełykanie śliny,
 • usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwa koordynacja,
 • przezwyciężanie trudności artykulacyjnych i utrwalanie prawidłowej wymowy głosek,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się,
 • zachęcanie dziecka do udziału w rozmowie kierowanej tematycznie,
 • wzbogacenie słownictwa dzieci,
 • polepszenie funkcjonowania społecznego wychowanka,

Realizacja innowacji będzie odbywała się poprzez:

 • zajęcia ponadprogramowe organizowane w grupie dzieci 5,6 – letnich

Treści programowe innowacji:

 • rozwijanie wrażliwości słuchowej,
 • ćwiczenie oddechu,
 • usprawnianie narządów artykulacji,
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się,

Czas trwania innowacji:

od września 2019r. – do czerwca 2020r.

Materiał będzie realizowany jako cykl ćwiczeń prowadzonych systematycznie, raz na dwa tygodnie przez cały rok szkolny 2019/2020.

Planowane działania:

Wrzesień - Co pomaga nam poprawnie mówić?  Pojazdy,

Pażdziernik - Ślimak, Jesienne rytmy, 

Listopad - Deszczowe zabawy z rytmem, Głoska A i przyjaciele,

Grudzień - Język na defiladzie, Boże Narodzenie,

Styczeń - Co misie robią zimą? Mosty i bałwanki,

Luty -  Zimowy wiatr, Karnawał,

Marzec - Wąż, mucha i konik polny, Wiosna,

Kwiecień - Wielkanocne pisanki, Trzy kolory,

Maj - Zawody, Czarodziejski kosz,

Czerwiec - Urodziny Renaty, Wycieczka pociągiem,


Karnawał
2020-02-19 Karnawał 
Karnawał
2020-02-19 Karnawał 
Karnawał
2020-02-19 Karnawał 
Karnawał
2020-02-19 Karnawał 
Karnawał
2020-02-19 Karnawał 
Karnawał
2020-02-19 Karnawał 
Karnawał
2020-02-19 Karnawał 
Karnawał
2020-02-19 Karnawał 
Karnawał
2020-02-19 Karnawał 
Zimowy wiatr
2020-02-12 Zimowy wiatr 
Zimowy wiatr
2020-02-12 Zimowy wiatr 
Zimowy wiatr
2020-02-12 Zimowy wiatr 
Zimowy wiatr
2020-02-12 Zimowy wiatr 
Zimowy wiatr
2020-02-12 Zimowy wiatr 
Zimowy wiatr
2020-02-12 Zimowy wiatr 
Zimowy wiatr
2020-02-12 Zimowy wiatr 
Mosty i bałwanki
2020-01-08 Mosty i bałwanki 
Mosty i bałwanki
2020-01-08 Mosty i bałwanki 
Mosty i bałwanki
2020-01-08 Mosty i bałwanki 
Mosty i bałwanki
2020-01-08 Mosty i bałwanki 
Mosty i bałwanki
2020-01-08 Mosty i bałwanki 
Mosty i bałwanki
2020-01-08 Mosty i bałwanki 
Mosty i bałwanki
2020-01-08 Mosty i bałwanki 
Mosty i bałwanki
2020-01-08 Mosty i bałwanki 
Mosty i bałwanki
2020-01-08 Mosty i bałwanki 
Mosty i bałwanki
2020-01-08 Mosty i bałwanki 
Mosty i bałwanki
2020-01-08 Mosty i bałwanki 
Mosty i bałwanki
2020-01-08 Mosty i bałwanki 
Głoska A i przyjaciele
2019-11-27 Głoska A i przyjaciele 
Głoska A i przyjaciele
2019-11-27 Głoska A i przyjaciele 
Głoska A i przyjaciele
2019-11-27 Głoska A i przyjaciele 
Głoska A i przyjaciele
2019-11-27 Głoska A i przyjaciele 
Głoska A i przyjaciele
2019-11-27 Głoska A i przyjaciele 
Głoska A i przyjaciele
2019-11-27 Głoska A i przyjaciele 
Głoska A i przyjaciele
2019-11-27 Głoska A i przyjaciele 
Głoska A i przyjaciele
2019-11-27 Głoska A i przyjaciele 
Głoska A i przyjaciele
2019-11-27 Głoska A i przyjaciele 
Jesienne rytmy
2019-10-30 Jesienne rytmy 
Jesienne rytmy
2019-10-30 Jesienne rytmy 
Jesienne rytmy
2019-10-30 Jesienne rytmy 
Jesienne rytmy
2019-10-30 Jesienne rytmy 
Jesienne rytmy
2019-10-30 Jesienne rytmy 
Jesienne rytmy
2019-10-30 Jesienne rytmy 
Jesienne rytmy
2019-10-30 Jesienne rytmy 
Jesienne rytmy
2019-10-30 Jesienne rytmy 
Ślimak
2019-10-16 Ślimak 
 Ślimak
2019-10-16 Ślimak 
Ślimak
2019-10-16 Ślimak 
Ślimak
2019-10-16 Ślimak 
Ślimak
2019-10-16 Ślimak 
Ślimak
2019-10-16 Ślimak 
Ślimak
2019-10-16 Ślimak 
Ślimak
2019-10-16 Ślimak 
Ślimak
2019-10-16 Ślimak 
Ślimak
2019-10-16 Ślimak 
Ślimak
2019-10-16 Ślimak 
Ślimak
2019-10-16 Ślimak