Pedagog szkolny

Pedagog szkolny - mgr Marta Mamcarczyk


Godziny pracy:

Poniedziałek - 14:30 - 15:30

                  

Dyżur pedagoga szkolnego dla rodziców: 

Poniedziałek - 14:30 - 15:30

Istnieje możliwośc spotkania w innym terminie.

Proszę tylko o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby konsultacji,

w celu ustalenia dogodnego terminu.

Kontakt: mamcarczyk.marta@gmail.com


SPOTKANIE  Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VIII

 12.01.2022r.  została wygłoszona krótka prelekcja dla rodziców uczniów klas I-VIII na temat "Korzystania przez dzieci z nowych technologii". Przedstawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów na temat korzystania z Internetu. Przedstawienie własnych wniosków i zwrócenie uwagi rodziców w sposób szczególny na konieczność limitowania czasu dzieci przed ekranem, na kontrolowanie czym zajmują się oni w Internecie, zwracanie uwagi rodziców na nieodpowiednie dla uczniów gry oraz serwisy społecznościowe. Poruszenie także problemu dotyczącego obrażania i wyzywania się w mediach społecznościowych.

 Prezentacja multimedialna przygotowana na spotkanie znajduje się w załączniku.

 

SPOTKANIE  Z RODZICAMI DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

 17.11.2021r.  została wygłoszona krótka prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych na temat "Stymulowania rozwoju mowy dzieci i małej motoryki". Podczas spotkania przedstawiłam rodzicom normy rozwojowe dla poszczególnych grup wiekowych oraz zaprezentowałam im kilka pomysłów na zabawy z dziećmi, które mogą stymulować  rozwój mowy i małej motoryki u dzieci przedszkolnych. 

 Prezentacja multimedialna przygotowana na spotkanie znajduje się w załączniku.


Kochani Rodzice!

Trudna sytuacja związana z koronawirusem w dalszym ciągu się utrzymuje w naszym kraju.

Dlatego też poniżej zamieszczam kilka artykułów, które w tych trudnych czasach mogą okazać się pomocne:

1. Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie? 

2. Jak radzić sobie z lękiem i jak mówić dziecku o epidemii?

 3.Lęk: O wirusie... wszyscy wiemy o którym!

 4.Jak przetrwać razem kwarantannę?

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE:


 "CUDER" -  PROGRAM PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ
WG. MODELU DRA. SZYMONA GRZELAKA

 

 W naszej szkole w bieżącym roku szkolnym będzie realizowany program pt.:

„Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym poprzez autorski program profilaktyki zintegrowanej CUDER skierowany do dzieci, nauczycieli i rodziców”.

Program ten inicjuje i wzmacnia refleksyjność wśród uczestników. Jego założenia kierują się tym, że im bardziej uczeń jest refleksyjny, tym lepiej chroniony jest przed zagrożeniami.  Największy nacisk w programie wywierany jest na inicjowanie rozwoju sfery motywacji do dobrego działania i dopiero kiedy wychowanek potrafi odpowiedzieć na pytanie: „Po co mam być dobrym człowiekiem?”, dostaje podpowiedzi, w jaki sposób takim się stać. Główne wartości, na których budowany jest  program to: prawda, miłość, wolność. Główne strategie profilaktyczne wykorzystane w programie: wzmocnienie harmonijnego rozwoju ucznia, obniżenie poziomu napięć, wzmocnienie mody na radość.

Program ten kierowany jest do uczniów klas V, VI VII i VIII, do ich rodziców oraz do szkolnych rad pedagogicznych.

W naszej szkole programem objęci są uczniowie klasy V, VI oraz VIII i będą oni  uczestniczyć w spotkaniu, które jest podzielone na 3 części:
1. Kim jesteś? Prezentacja antropologii personalistycznej w formie pionka do gry.
2. Część dotycząca problemu uzależnień behawioralnych lub temat o autorytecie.
3.Wielkoformatowa gra planszowa rozegranie przykładowej gry profilaktycznej CUDER
 
oraz ich rodzice:
Spotkanie dla rodziców trwa około 30 - 45 min (na temat emocji).


 

"FANTASTYCZNE MOŻLIWOŚCI" - REKOMENDOWANY PROGRAM PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ

Program ten realizowany był w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020  przez uczniów klasy VI oraz ich wychowawcę Panią Julię Dura.

Program ten składa się z części szkolnej i domowej i jest kierowany do uczniów kalsy VI i ich rodziców.

Realizacja rozpoczyna się omówieniem z rodzicami kontynuacji programu, którego celem jest zachęcenie rodziców do aktywnego udziału w proponowanych aktywnościach. Cykl zajęć w klasie, prowadzonych przez nauczyciela i liderów młodzieżowych, składa się z 5 spotkań. Dotyczą one takich tematów jak: bezpośrednie konsekwencje picia alkoholu przez młodzież, powody sięgania po alkohol, rozpoznawanie i odpieranie nacisków społecznych związanych z piciem alkoholu, ćwiczenie różnych sposobów odmawiania oraz propagowanie alternatywnych wobec picia alkoholu sposobów spędzania wolnego czasu. Punktem wyjścia do dyskusji w klasie jest materiał dźwiękowy, który zawiera opowiadania nastolatków uczących się w gimnazjum: 2 chłopców i 2 dziewczynek. Bohaterowie dzielą się ze słuchaczami refleksjami na temat ważnych dla nich wydarzeń. Zadania liderów w programie Fantastyczne możliwości, w porównaniu z Programem Domowych Detektywów, są znacznie bardziej rozbudowane i złożone. Liderzy kierują pracą małych grup i wykonują zadania polegające, m.in. na zbieraniu i notowaniu wyników dyskusji w małych grupach, prowadzeniu gier bądź odgrywaniu scenek.

Domowa część programu realizowana jest równolegle z zajęciami w klasie. Podstawę tej części stanowią cztery książeczki, adresowane przede wszystkim do rodziców. Poruszane są w nich takie zagadnienia jak: sytuacje związane z piciem alkoholu, z którymi mogą stykać się dzieci; konsekwencje wczesnego sięgania po alkohol; informacje o alkoholu w środkach masowego przekazu (głównie w telewizji); rodzinne zasady dotyczące picia alkoholu, sposoby zapewnienia dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu z przyjaciółmi oraz ograniczenie dostępności alkoholu dla nastolatków w społeczności lokalnej. Zadania rodziców nie ograniczają się tylko do zapoznania z treścią kolejnych zeszytów, polegają również na rozwiązywaniu wraz z dziećmi zadań domowych. Celem zamieszczonych w tych zeszytach zadań jest stworzenie okazji do rozmowy na tematy związane z alkoholem.

Program Fantastyczne Możliwości kończy się wspólnym spotkaniem wszystkich uczestników - czyli Wieczorem dobrej zabawy.


 

"DOMOWI DETEKTYWI - JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE" -  REKOMENDOWANY PROGRAM WCZESNEJ PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ 

Program ten realizowany był w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019  przez uczniów klasy IV oraz ich wychowawcę Panią Nataszę Hebdę.

Termin realizacji: 21 marca 2019r. - 18 czerwca 2019r.

Przed rozpoczęciem realizacji programu odbyło się zebranie, na którym rodzice zostali zapoznani z planowanym przebiegiem, formą i oczekiwanymi efektami programu.

Przebieg programu:

 1. Spotkanie informacyjne dla rodziców.
 2. Wybory liderów grup i podział klasy na dwie grupy.
 3. Szkolenie liderów grup.
 4. Cykl zajęć tematycznych w klasie.
 5. Organizacja oraz przygotowanie prezentacji na Wieczór Jasia i Małgosi.
 6. Wieczór Jasia i Małgosi.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy wręcz nie mogli się doczekać na kolejne etapy spotkań. Bardzo chętnie pracowali z przygotowanymi materiałami, ale też tworzyli własne przemyślenia. Ważna była integracja zespołów klasowych, wspólna praca, odpowiedzialność za przygotowywane zadania. Dzieci bardzo chętnie współpracowały z rodzicami, czego efektem były systematycznie wypełniane tygodniowe ,,Karty wyników Domowych Detektywów”.

W czasie realizacji programu wykorzystywane były cztery zeszyty przeznaczone do wspólnej pracy uczniów.

Zeszyty obejmowały następujące tematy:

 • Negatywne konsekwencje picia alkoholu przez dzieci i młodzież
 • Powody, dla których młodzi ludzie piją alkohol
 • Wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu
 • Rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z tą presją
Na zajęciach zostały zrealizowane wszystkie tematy zgodnie z założonym harmonogramem.

Widoczne efekty pracy z uczniami:

 • Większa wiedza uczniów na temat złego wpływu alkoholu na życie i zdrowie
 • Większa ich gotowość do odpierania presji rówieśników skłaniającej do picia alkoholu

Efekty programu:

 • Program sprzyja podejmowaniu rozmów pomiędzy dziećmi a rodzicami na tematy związane z piciem alkoholu i paleniem papierosów
 • Wpływa na ograniczenie prób picia alkoholu przez uczniów oraz na mniejszą skłonność uczniów co do picia alkoholu w przyszłości
 • Wpływa na wzrost wiedzy uczniów na temat problemów , jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież

Zadaniem rodziców w Programie Domowych Detektywów było utworzenie tak zwanych Domowych Drużyn. W skład Domowej Drużyny wchodził rodzic i uczeń. Domowe Drużyny otrzymywały od wychowawcy zadania do wykonania na kolejny tydzień ( materiały te wcześniej były omawiane z dziećmi w klasie).

Podsumowaniem programu był: Wieczór Jasia i Małgosi.

Wieczorem tym został podsumowany Program Domowych Detektywów. Była to okazja do spotkania się rodziców, dzieci ,wychowawcy klasy oraz pani Dyrektor. Podczas wieczoru zostały zaprezentowane prace dzieci dotyczące zagadnień związanych z alkoholem. Była to świetna okazja nie tylko do nauki ale także wspólnej zabawy. Program został podsumowany wspólną zabawą uczniów i ich rodziców oraz poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

 
Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości
2019-10-24 Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości 
Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości
2019-10-24 Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości 
Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości
2019-10-24 Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości 
Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości
2019-10-24 Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości 
Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości
2019-10-24 Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości 
Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości
2019-10-24 Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości 
Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości
2019-10-24 Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości 
Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości
2019-10-24 Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości 
Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości
2019-10-24 Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości 
Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości
2019-10-24 Podsumowanie programu Fantastyczne możliwości 

Załączniki