Odblaskowa szkoła

ODBLASKOWA SZKOŁA 2018/2019


Kolejna edycja organizowana w naszej szkole. Konkurs ten jak już to jest tradycją - organizowany jest min. przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki i Małopolski Urząd Marszałkowski.
Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej  aktywne szkoły  i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Dzięki niemu, szkoła nie tylko uczy ale i dba o bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły. 
Podczas realizacji tego projektu podejmowaliśmy szereg działań, które miały na celu poprawić bezpieczeństwo uczniów, każdy uczeń naszej szkoły został wyposażony w kamizelki odblaskowe, na których również umieszczone jest logo naszej szkoły. . Przeprowadziliśmy wiele pomysłowych działań promujących ideę Odblaskowej Szkoły, min: konkursy  wiedzy o ruchu drogowym, konkurs plastyczny na kamizelke odblaskową, jak i również dyskoteke odblaskową.  W działaniach naszej społeczności szkolnej mamy zaplanowane spotkanie z policjantem ruchu drogowego, przemarsz odblaskowy, jak również przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. 

ODBLASKOWA SZKOŁA 2017/2018

Nasza szkoła kolejny raz przystąpiłą do akcji : „Odblaskowa Szkoła” , który jest organizowany przez Małopolską  Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Urząd  Marszałkowski. Celem konkursu:  zwrócenie uwagi  nauczycieli, rodziców i opiekunów na konieczność noszenia elementów odblaskowaych. W ramach akcji w naszej szkole podjęto wiele ciekawych zadań.Wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w elementy odblaskowe- taśmy, breloczki, zawieszki – wykonane przez samych uczniów. Otrzymali je także w trakcie trwania akcji w postaci nagród za udział w konkursach oraz opaski od policjantów z Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach akcji „DZIECI ŚWIECĄ PRZYKŁADEM” przeprowadzonej na terenie gminy Stryszów.


Przeprowadziliśmy ogólnoszkolny konkurs plastyczny na temat „Dbam o swoje bezpieczeństwo – Odblaski to mój przyjaciel” dla klas I-III  i „Bezpieczna droga do szkoły” dla klas IV-VII.  Komisja oceniła prace plastyczne według podanych kryteriów i wyłoniła najładniejsze, które zostały nagrodzone podczas odblaskowej dyskoteki. Na szkolnym korytarzu ze wszystkich prac zorganizowano wystawę pod hasłem „Moja bezpieczna droga do szkoły”. Przed konkursem odbyły się w klasach pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Uczniowie wraz z rodzicami wykonali znaki drogowe, które zostały wykorzystane podczas akcji „Strażnik szkolny” i „Mamo, tato parkuj bezpiecznie” zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski.
W związzku z akcją "Odblaskowa szkoła" do szkoły został zaproszony policjant Wydziału Ruchu Drogowego w Wadowicach, który przeprowadził pogadankę na temat Bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pani Policjant omówiła przepisy ruchu drogowego, a szczególnie odniosła się do obowiązkowego noszenia elementów odblaskowych. Dla uczniów naszej szkoły była to niewątpliwie ciekawa forma zdobywania i utrwalania wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze. Dzięki tej akcji zostali uświadomieni, że nawet mały element odblaskowy może niejednokrotnie uratować życie.Realizując akcję "Odblaskowa szkoła" 26 października w świetlicy szkolnej zorganizowaliśmy „Odblaskową Dyskotekę” dla wszystkich uczniów. Podczas zabawy nagrodzono najlepsze prace w konkursie plastycznym i literackim oraz wręczono nagrody dla najbardziej „świecących” uczniów. 

W czasie zajęć wychowania fizycznego odbyła się nauka udzielania pierwszej pomocy. Do zajęć praktycznych wykorzystaliśmy fantomy otrzymane od WOŚP. W klasach młodszych w ramach zajęć wychowania komunikacyjnego odbyła się nauka praktycznego chodzenia po drodze. Wszyscy uczniowie w trakcie spacerów i wycieczek  byli ubrani w kamizelki odblaskowe. 


W ramach zajęć świetlicowych prowadzono zajęcia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Uczniowie wykonywali znaki drogowe, projektowali kamizelki odblaskowe, uczyli się piosenek o ruchu drogowym. Na zajęciach SKS odbyły się pogadanki na temat korzyści wynikających z noszenia odblasków i kamizelek odblaskowych przez pieszych i przez rowerzystów. Przeprowadzono również zajęcia doskonalące jazdę na rowerze.W niedzielę 29 października,  uczennice naszej szkoły po mszy świętej rozdawały osobom starszym i samotnym samodzielnie wykonane przez siebie opaski odblaskowe.  

Od lat realizujemy wraz z rodzicami akcję „Strażnik szkolny”. Strażnikiem są rodzice i nauczyciele wraz z dziećmi, którzy pomagają dzieciom bezpiecznie przechodzić przez jezdnię w rejonie szkoły. Uczniowie ubrani są w kamizelki odblaskowe, a także zaopatrzeni w znaki drogowe, które niejednokrotnie sami wykonali na zajęciach.

 

 

Na wniosek Pani Dyrektor - 30 października, przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej została przeprowadzona w naszej szkole próbna ewakuacja. Miała ona na celu utrwalenie wiedzy dotyczącej zasad bezpieczeństwa i postępowania w sytuacji zagrożenia.

W trakcie trwania konkursu „Odblaskowa Szkoła” zostało w naszej szkole zorganizowane wiele ciekawych atrakcji dla uczniów w postaci: spotkań, konkursów, prelekcji, ćwiczeń oraz zajęć poświęconych bezpieczeństwu. Uczniowie w bardzo ciekawy sposób zapoznali się z ważnymi dla nich zasadami zachowania się na drogach publicznych idąc do szkoły i ze szkoły. Również z wielkim zainteresowaniem dzieci słuchały Pani Policjant, która w bardzo ciekawy i interesujący sposób mówiła o bezpieczeństwie i noszeniu odblasków. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursach zostali nagrodzeni elementami odblaskowymi.

Nasze wspólne działania dotyczące bezpieczeństwa na drogach będą nadal kontynuowane przez cały rok i nie skończą się wraz z finałem akcji. Dzięki tej akcji została zwrócona uwaga rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania obowiązku korzystania z kamizelek odblaskowych i innych odblasków, a także udało się doprowadzić do wybudowania chodnika i parkingu przy szkole i w jej okolicy.

 


Odblaskowa Szkoła 2016/2017

 

 W tym roku szkolnym nasza szkoła kolejny raz zgłosiła swój udział w konkursie o tematyce bezpieczeństwa na drodze pt. „Odblaskowa szkoła”.  Jego celem jest promowanie inicjatyw prawidłowych zachowań w drodze do i ze szkoły. W ramach udziału w akcji odbywać się będą intensywne działania w różnym zakresie. Wszyscy uczniowie „świecić” będą przykładem nosząc kamizelki odblaskowe przychodząc do szkoły, w drodze powrotnej do domu jak i również wycieczek.

Kryteria główne: 1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły  są wyposażeni w  kamizelki  odblaskowe i inne elementy odblaskowe, które  ubierają w drodze do i ze szkoły oraz podczas wycieczek szkolnych. Wiedzą, że dzięki nim są widoczni co najmniej z odległości  ok. 150 metrów przez nadjeżdżający samochód.   Poznali właściwości materiału odblaskowego, czyli takiego, który świeci pod wpływem światła z samochodu. Odblaskowe elementy chronią uczniów przed wypadkiem. 2. Również wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w elementy odblaskowe- taśmy, breloczki, zawieszki – wykonane przez samych uczniów. Uczniowie otrzymali je także w trakcie trwania akcji w postaci nagród za udział w konkursach.

Pełne sprawozdanie znajduje się tutaj.

 

Odblaskowa Szkoła 2015/2016


 Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do konkursu "Odblaskowa Szkoła”,  którego celem jest zwiększenie aktywności uczniów, rodziców, szkoły, władz samorządowych w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe i kamizelki odblaskowe.  Uczniowie  w drodze do szkoły jak i ze szkoły korzystają z tych elementów zwiększających ich  bezpieczeństwo.  Organizatorami konkursu są:

 1. Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 2.  Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 3.  Małopolskie Kuratorium Oświaty ,
 4.  Małopolski Urząd Wojewódzki,
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

W ramach konkursu  nasza szkoła podjęła szereg działań .

 Oto niektóre z nich :

 1. Przychodzenie uczniów do szkoły   w kamizelkach odblaskowych
 2. Noszenie elementów odblaskowych na tornistrach i na ubraniach
 3.  Wykonanie gazetek  klasowych  na temat bezpieczeństwa
 4. Zajęcia edukacyjne na temat ,, Wzorowy pieszy „- połączone z praktyczną nauką chodzenia po drodze
 5. Zorganizowanie konkursu plastycznego ,, Moja droga do szkoły”
 6. Zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy  ,, Co najmłodsi wiedzą o  bezpieczeństwie na drodze”
 7. Wykonanie projektów odblasków połączone z szyciem elementów odblaskowych wspólnie z rodzicami.
 8. Strażnik Przejścia -wspólnie z rodzicami przeprowadzanie dzieci rano przez drogę w okolicach szkoły
 9. Wycieczki piesze i rowerowe z  ubranymi kamizelkami i innymi elementami odblaskowymi
 10. Zajęcia świetlicowe połączone z oglądaniem filmu,  wykonywaniem znaków drogowych i z zabawami.
 11. Spotkanie z policjantem


 


Dnia 18 września 2014r. w naszej szkole został przeprowadzony konkurs plastyczny pod hasłem: "Droga bezpieczna do szkoły". 

 W konkursie brali udział wszyscy uczniowie klas młodszych i starszych. Prace zostały wykonane techniką malowania i rysowania na formacie dowolnym. Komisja w składzie nauczycieli: D. Paczyńska, I. Jóźwiak i księdza W. Wasztyl dokonali następującej oceny:
I miejsce – Bartosz Konrad kl. III
II miejsce – Łukasz Kwartnik kl. III
III miejsce – Zuzanna Opyrchał kl. III, Nadia Dudziak kl. III
Wyróżnienie – Karolina Wójcik kl. I i  Natalia Piętoń kl. I


W kategorii klas IV - VI

 I miejsce - Wiktoria Śpiewla, kl. VI

 II miejsce - Dawid Miś kl. V

 III miejsce - Karolina Bąk, kl. VI

 Wyróżnienie - Basia Bąk, kl. VI, Marcin Bąk, kl. V

   Gratulujemy

Wszystkie prace zostały wystawione na szkolnym korytarzu.

   

 

3.10.2014r -  rozpoczęliśmy akcję " Strażnik drogi". O godzinie 7.30 rodzice wspólnie z dziećmi bezpiecznie przeprowadzali uczniów przez drogę. Celem tego działania jest wdrożenie jak największej liczby rodziców i dzieci do bezpiecznego poruszania się po drodze, gdzie nie ma pasów i chodnika. Zachęcić do noszenia kamizelek i innych rozświetlających gadżetów zwłaszcza w dni jesienne, zimowe, ponure i mżyste.

 

          

  

 9.10.2014r. - Turniej wiedzy o bezpieczeństwie.

 W  ramach akcji odblaskowa szkoła odbędzie się turniej wiedzy o bezpieczeństwie w dwóch kategoriach kl.I-III i kl. IV-VI.  Konkurs odbędzie się w grupach 4 osobowych z udziałem policjanta. Grupy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego. Termin będzie podany .  Dla zwycięskich drużyn przewidziano nagrody i dyplomy.  Już dziś przygotuj się z przepisów i znaków drogowych.


10.10.2014 r. - Konkurs na odblaskową rymowankę:

 Oceniane będą :

 tematyka: zachęta do właściwego zachowania na drodze i posługiwania się odblaskami;

 • słownictwo: min. 4 linijki, rymy
 • estetyka i poprawność zapisu na kartce formatu A4;

 Termin oddawania wierszyków - do 20 października 2014r. do nauczyciela j. polskiego: Danuty Paczyńskiej


12.10.2014r. - Rodzinny rajd  rowerowy.

Trasa rajdu prowadziła nową trasą z Dąbrówki do Zembrzyc. Nad „rajdowcami” opiekę sprawowali nauczyciele: Pani Julia Dura i Pan Paweł Podlaszewski oraz uczestniczący w rajdzie rodzice. Wszyscy zaopatrzeni w kamizelki, elementy odblaskowe i dobre humory ruszyli w trasę. 

Podczas rajdu mogliśmy podziwiać walory przyrodnicze i okolice powstającego Jeziora Mucharskiego. Po dotarciu do Zembrzyc i krótkim odpoczynku udaliśmy się w drogę powrotną. Dzięki wyjątkowo pięknej pogodzie jak na tę porę roku i dobrej atmosferze wśród uczestników, rajd uznajemy za bardzo udany i na pewno powtórzymy go przy najbliższej okazji.

  

  

21.10.2014r. - Uczymy się udzielać pierwszej pomocy.

Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadził  Pan Paweł Podlaszewski,  który posiada uprawnienia ratownika WOPR.  Podczas pokazu każdy z uczniów mógł poćwiczyć i utrwalić sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy po kolei ćwiczyli jak udzielać informacji telefonicznych kiedy zauważymy jakiś wypadek. Pod jaki numer należy zadzwonić, kiedy zagrożone jest czyjeś życie. Uczyliśmy się także wykonywać masaż serca, oraz sztuczne oddychanie na szkolnym fantomie.


  


 

22.10.2014 r.  - Wszystkie dzieci noszą odblaski.

 Wszyscy uczniowie nasze szkoły  są wyposażeni w  kamizelki  odblaskowe i inne elementy odblaskowe ubierają je w drodze do szkoły. Wiedzą, że dzięki nim są widoczni z odległości   150 metrów przez nadjeżdżający samochód.   Poznali właściwości materiału odblaskowego, czyli takiego, który świeci pod wpływem światła z samochodu. Odblaskowe elementy chronią uczniów przed wypadkiem.

    


22.10.2014r. - Znamy znaki drogowe. 

W szkole odbyły się zajęcia na temat bezpieczeństwa. Uczniowie wykonali znaki drogowe i projekty odblasków. Poznali podział znaków drogowych ; znaki ostrzegawcze, znaki zakazu, znaki zakazu i znaki informacyjne. Rozpoznają i nazywają wybrane znaki drogowe. W czasie praktycznej nauki chodzenia po drodze poznali zasady pieszego. Regułę przechodzenia przez jezdnię i miejsca szczególnie niebezpieczne w rejonie szkoły.

  

26.10.2014r. - Szyjemy opaski odblaskowe- akcja zorganizowana przez rodziców.

 17 października w naszej szkolnej świetlicy dwie mamy Pani Anna Maciaś i Aneta Kotula zorganizowały wspaniałą zabawę. Przywiozły maszyny do szycia i zaprosiły dzieci do wspólnego odmierzania, odcinania, naklejania i zszywania opasek odblaskowych. Największą frajdą dla dzieci było szycie na maszynie wykorzystując różne ściegi. Efektem końcowym zajęć było wykonanie przez każde dziecko opaski odblaskowej, która będzie noszona dla lepszej widoczności i bezpieczeństwa.

 

Bardzo dziękujemy Pani Maciaś i Pani Kotula za poświęcony czas i aktywne włączenie się w realizację projektu ,,Odblaskowa szkoła


  

30.10.2014r. - Rozwiązanie konkursu literackiego na odblaskową rymowankę.

W październiku rozstrzygnięto konkurs na odblaskową rymowankę.  Większość uczniów oddała w terminie swoje prace, które były oceniane przez jury. 

I miejsce - Kacper Stachurski, kl. IV

II miejsce - Monika Kwartnik, kl. IV

III miejsce - Patryk Stawowy, kl. IV

 

    

23.10.2014r. - Spotkanie z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego - Panem Arkadiuszem Pytel.

W ramach akcji "Odblaskowa szkoła" został zaproszony policjant Wydziału Ruchu Drogowego w Wadowicach, który przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa. Omówił przepisy ruchu drogowegopieszych, a szególnie odniósł się do obowiązkowego noszenia elementów odblaskowych po zmroku. Podał wiele przykładów z policyjnej praktyki zdarzeń w których to właśnie odblaski ratowały życie.  Dzieci zaprezentowały stroje z elementami odblaskowymi. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych, które otrzymali od firmy Skanska w ubiegłym roku szkolnym.

.   Sprawozdanie z realizacji podjętych działań w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”

 

Załączniki