Wydarzenia

2022-01-01

Projekt "Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu"


Julia Dura
Zakończyliśmy projekt realizowany w naszej szkole: "Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów". Dzięki projektowi nasza szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt do poszczególnych pracowni. 


Rok szkolny 2021/2022

Przed nami kolejny rok szkolny w którym kontynuujemy realizację projektu: "Lepszy start w przyszłość".

Na terenie naszej szkoły prowadzimy zajęcia:


Rok szkolny 2020/2021

Kontynuujemy projekt w tym roku szkolnym. Po przeprowadzeniu naboru do grup programowych prowadzimy: 

 Rok szkolny 2019/2020

 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce rozpoczęła realizację  projektu „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów.Prosimy wszystkich Rodziców o zapoznanie się z treścią regulaminu.

Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów to projekt, którego celem jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.   Projekt uzyskał duże dofinansowanie w ramach podziałania 10.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020. Jego celem  jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 90% uczniów biorący chudział w projekcie tj. 327 uczniów, a także wśród 61 nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy.

W naszej szkole, w  ramach projektu, prowadzone są zajęcia:

Oprócz zajęć dodatkowych zakres projektu obejmuje uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli a także doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.

Załączniki

powrót do listy aktualności