Małopolska w zdrowej atmosferze


 

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

 w ramach realizacji projektu  zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze przekazał naszym przedszkolakom  oczyszczacz powietrza, za który bardzo dziękujemy. 


      

MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE

 

W grupach przedszkolnych realizowany był program, który miał na celu:

-       wykształcenie u dzieci rozpoznawania różnych źródeł dymów,

-       zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zanieczyszczonym terenie i pomieszczeniach,

-       kształtowanie świadomej postawy ochrony własnego zdrowia
w sytuacjach, gdy skazane są na bezpośredni kontakt z dymem tytoniowym,

W ramach podejmowanych działań koncentrowaliśmy się na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowanie do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. TUTAJ zobaczysz całość.

2018-09-26  
2018-09-26