Projekt - Czysta Małopolska

 Nasza Społeczność Szkolna przystąpiła do projektu "Czysta Małopolska", którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Krakowie. W obrębie projektu zaplanowaliśmy szereg działań, dzięki którym będziemy promować postawy proekologiczne i dbałość o czystość naszego środowiska. Poszerzymy wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów.
 Szkolnym koordynatorem działań została dyrektor szkoły Lucyna Wacławska.25 lutego został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny pt. ”Wszystkie dzieci segregują śmieci”. W konkursie brali udział uczniowie klas 0-VI. Ocenie poddano 42 prace, wykonane zgodnie z regulaminem konkursu.

Komisja w składzie:   

Elżbieta Mamcarczyk
Alicja Zawiła
Paweł Podlaszewski

Nagrodziła i wyróżniła następujących uczniów:
I miejsce:  Paulina Kwartnik kl. VI
               Tomasz Bekas kl. III
II miejsce: Karolina Wójcik kl. 0
                Monika Bekas kl. VI
III miejsce : Bartłomiej Miś kl. II
                  Nadia Dudziak kl. II

Wyróżnienie otrzymali: Andrzej Ćwiertnia, Patryk Stawowy, Łukasz Kwartnik, Wiktoria Śpiewla. Gratulujemy zwycięzcom jak również wszystkim tym, którzy w wykonanie swoich prac włożyli dużo wysiłku, a nie zostali nagrodzeni. 
Wszystkie prace zostaną umieszczone w szkolnej galerii i będą zachęcać do segregowania śmieci, a jednocześnie dbania o czystość naszej planety Ziemi.  

 

  Oddział zerowy realizował projekt „Czysta małopolska”. 
W dniach 17.02.- 21.02.2014r. został przeprowadzony cykl zajęć pod hasłem „Ekologiczny świat”. 
Obejmował one zajęcia z mowy, matematyczne, plastyczne, muzyczne oraz ćwiczenia gimnastyczne. 
Dzięki nim dzieci:
- Wiedzą, jak dbać o przyrodę.
- Potrafią segregować śmieci.
- Rozpoznają znaczek recyklingu i wiedzą, na czym polega ten proces.
- Potrafią wskazać ekologiczne sposoby pakowania zakupów.
- Znają znaki matematyczne  =, <, >.
- Starannie malują farbami, wyklejają bibułą i papierem kolorowym, tworzą plakat.
- Tworzą akompaniament do muzyki na grzechotkach.


W ramach projektu realizowane były następujące spotkania:

1.Warsztaty na temat „Zasady segregacji odpadów” podczas których uczniowie uczyli się praktycznej segregacji z wykorzystanie zakupionych pojemników do segregacji śmieci.
2. Do życia potrzebujemy czystego powietrza.
3. Recykling w świecie mody.
4.Wykorzystanie różnych materiałów odpadowych w zabawach muzyczno-ruchowych.
 
Uczniowie klas IV-VI na zajęciach koła przyrodniczego poznawali problematykę selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożenia jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów. Podczas zajęć przygotowali plakaty informacyjne, które umieszczone zostały w kąciku dla rodziców.

Na zajęciach informatyki, uczniowie klasy szóstej przygotowani folder informacyjny „Segregacja śmieci” dla wszystkich rodziców.

 

Jednym z działań prowadzonych w ramach projektu była zbiórka surowców wtórnych. Wszyscy zbieraliśmy baterie, nakrętki plastikowe oraz makulaturę. Wiemy, że te odpady poddawane są recyklingowi. Zebraliśmy ok. 400 kg. makulatury, 8 worków nakrętek plastikowych, które odebrała firma FHU FOLPAK. Cały rok zbieramy zużyte baterie.

 

24 kwietnia 2014r. podsumowaliśmy nasze działania związane z projektem „Czysta Małopolska”. 
Na zakończenie uczniowie klas IV-VI przedstawili dla całej społeczności szkolnej  inscenizację w formie teatrzyku kukiełkowego pod tytułem „Śmieszka i eko-krasnoludki”.

 

Pani Katarzyna Woźnica pracownik Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej przygotowała i przeprowadziła warsztaty poświęcone problematyce leśnej. Uczniowie poznali zadania leśników w zakresie ochrony środowiska, uczestniczyli w konkursie o tematyce leśnej.

 

Efekt swoich działań zaprezentowali uczniowie klasy piątej. Tematem prezentacji multimedialnej był recykling i jego znaczenie dla ochrony środowiska przyrodniczego.

 

Wszyscy uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o segregowaniu odpadów. W przygotowany quizie sprawdzali zdobytą na zajęciach wiedzę. Najlepsi z nich zostali nagrodzeni.

2014-09-07  
2014-09-07  
2014-09-07  
2014-09-07  
2014-09-07  
2014-09-07