Kampania profilaktyczna: Bliżej siebie dalej od uzależnień.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNA

" BLIŻEJ SIEBIE, DALEJ OD UZALEŻNIEŃ 2017/ 2018"


 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do  gminnej kampanii profilaktycznej „Bliżej siebie, dalej od uzależnień”. Czynimy to rokrocznie od momentu zainaugurowania kampanii w naszej gminie. Mimo niewielkiej ilości uczniów aktywnie realizujemy działania wynikające z programu kampanii. Jak zwykle realizujemy dwa zawarte w tytule kampanii założenia: jesteśmy bliżej siebie- współpracujemy, organizujemy i prezentujemy nasze osiągnięcia i wnioski oraz oddalamy się od uzależnień – nasi uczniowie oraz ich rodzice są świadomi zagrożeń z jakimi mogą spotkać się w  dzisiejszym świecie. Jak co roku w ramach realizowanego szkolnego programu profilaktycznego zostało przeprowadzonych szereg działań i lekcji wychowawczych w wyniku których: 

- nasi uczniowie rozumieją zagrożenie, jakie niosą uzależnienia od papierosów, leków, alkoholu i narkotyków; 

 - poznają sposoby realizowania zdrowego stylu życia, bez picia alkoholu i zażywania różnych środków uzależniających; 

- potrafią w higieniczny sposób korzystać z komputera, Internetu i programów telewizyjnych; 

- są asertywni i wyrozumiali względem siebie; 

- radzą sobie ze stresem i potrafią w kontrolowany sposób wyrażać własne uczucia; 

- dokonują właściwych wyborów, jak przyjemnie i z pożytkiem dla własnego organizmu spędzać wolny czas. 

Informacje dotyczące działań można znaleźć TUTAJ. W nadchodzących latach również planujemy aktywny i owocny udział w kampanii.

 

KAMPANIA PROFILAKTYCZNA

"BLIŻEJ SIEBIE, DALEJ OD UZALEŻNIEŃ 2015"

 

Nasza szkoła przystępuje do gminnej kampanii profilaktycznej „bliżej siebie, dalej od uzależnień” regularnie od zainaugurowania jej kilka lat temu. Niezależnie od niewielkiej ilości uczniów aktywnie realizujemy działania wynikające z programu kampanii. Realizujemy dwa zawarte w tytule kampanii założenia: jesteśmy bliżej siebie- współpracujemy, organizujemy i prezentujemy względem nasze osiągnięcia i wnioski oraz oddalamy się od uzależnień- uczniowie i ich rodzice są świadomi zagrożeń czyhających na nich w dzisiejszym świecie. Jak co roku w ramach realizowanego szkolnego programu profilaktycznego zostało przeprowadzonych szereg działań i lekcji wychowawczych w wyniku których:

 • nasi uczniowie rozumieją zagrożenie , jakie niosą uzależnienia od papierosów, leków, alkoholu i narkotyków;
 • poznali sposoby realizowania zdrowego stylu życia, bez picia alkoholu i zażywania różnych środków uzależniających;
 • potrafią w higieniczny sposób korzystać z komputera, Internetu i programów telewizyjnych;
 • -są asertywni i wyrozumiali siebie;
 • radzą sobie ze stresem i potrafią w kontrolowany sposób wyrażać własne uczucia;
 • dokonują właściwych wyborów, jak przyjemnie i z pożytkiem dla własnego organizmu spędzać wolny czas.

W kolejnych latach również planujemy aktywny i owocny udział w kampanii.

 Obszerna analiza kampanii profilaktycznej znajduje się tutaj.

 

 

KAMPANIA PROFILAKTYCZNA

„BLIŻEJ SIEBIE, DALEJ OD UZALEŻNIEŃ 2014”

 

W ramach realizowanego szkolnego programu profilaktycznego zostało przeprowadzonych szereg działań i lekcji wychowawczych w wyniku których:

-uczniowie poznali sposoby realizowania zdrowego stylu życia, bez picia alkoholu i zażywania różnych środków uzależniających,

-rozumieją zagrożenie , jakie niosą uzależnienia od papierosów, leków, alkoholu i narkotyków.

-potrafią w higieniczny sposób korzystać z komputera, internetu i programów telewizyjnych,

-są asertywni i wyrozumiali względem siebie,

-radzą sobie ze stresem i potrafią w kontrolowany sposób wyrażać własne uczucia,

-dokonują właściwych wyborów, jak przyjemnie i z pożytkiem dla własnego organizmu spędzać wolny czas.

 

NIE! UZALEŻNIENIOM OD KOMPUTERA I TELEWIZJI

 

W ramach programu profilaktycznego Bliżej siebie – „Dalej od uzależnień” w maju w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny ph. „Komputer i telewizor – wróg czy przyjaciel”.

Konkurs został poprzedzony zajęciami, lekcjami wychowawczymi i oglądaniem filmu edukacyjnego. Celem tych działań było uświadomienie uczniom jaki negatywny wpływ ma niewłaściwe wykorzystywanie środków masowego przekazu, a zwłaszcza komputera i Internetu na nasze zdrowie.

Kl. II – III

I miejsce – Tomasz Bekas

II miejsce – Mateusz Franik

III miejsce – Anna Wielgus

Kl. IV – VI

I miejsce – praca grupowa: Marcin Bąk, Natalia Chmielarz

II miejsce – praca grupowa: Barbara Bąk, Michał Kozioł

III miejsce – praca grupowa: Paulina Kwartnik, Jakub Kufta

Uczniowie wiedzą, że nie należy całkowicie negować środków masowego przekazu, gdyż np. prawidłowe wykorzystanie internetu:

 • ułatwia nam szybkie wyszukiwanie informacji na dany temat,
 • umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości,
 • dzięki właściwym grom można urządzić sobie świetną i pouczającą zabawę’
 • jest doskonałym narzędziem ułatwiającym naukę’
 • jest prawdziwym oknem na świat.

Komputer przekazuje mnóstwo informacji. Jeśli nie potrafimy wybrać tych ważnych, w ich natłoku niczego się nie dowiemy ani nie nauczymy. To się nazywa szum informacji.

Gdy siedzimy zbyt długo przed ekranem, psujemy sobie wzrok. Telewizor i komputer kradnie nam czas. Odciąga od książek, zabawy z rówieśnikami, rozmowy z rodzicami i wszystkich wartościowych rzeczy, które warto robić wspólnie.

Nasi uczniowie sami zredagowali dla siebie i rówieśników kilka porad:

 • Ustal z rodzicami, ile czasu dziennie możesz spędzać przed monitorem.
 • Dobrze rozplanuj czas, który zostaje ci po szkole. Część przeznacz na obowiązki domowe, odrabianie lekcji i naukę, część na wspólną zabawę lub rozmowę z rodzicami i na komputer.
 • Codziennie znajdź kilkanaście minut na przeczytanie książki, komiksu lub czasopisma.
 • Nie zapomnij o sporcie i ruchu na świeżym powietrzu! Jeśli więcej czasu spędzasz przed komputerem niż na zabawach i sporcie, za kilka lat będziesz mieć bladą twarz, podkrążone oczy, okulary grubości deski i zadyszkę po przejściu z pokoju do łazienki. Uwaga! Tablet i PSP to też komputerowe ekraniki.

NIE! CYBERPRZEMOCY

W listopadzie 2014 roku miało miejsce spotkanie uczniów naszej szkoły z policjantem na temat cyberprzemocy poprzedzone teatrzykiem profilaktycznym przygotowanym przez uczniów klasy V i VI pod kierunkiem pani Izabelli Jóźwiak.

Uczniowie obejrzeli cykl kreskówek pt. „Owce w sieci” i rozmawiali z policjantem na temat niebezpieczeństw czyhających w internecie.

Wiedzą, że umieszczanie zdjęć w sieci i poufnych informacji jest niebezpieczne, bo są one ogólnie dostępne i mogą być wykorzystane przez innych w niewłaściwy sposób. 

       26 listopada również rodzice obejrzeli bajkę profilaktyczną pt. „Kopciuszek inaczej”, którą przedstawili uczniowie naszej szkoły.

Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali ulotki na temat „Jak reagować, gdy dziecko nadużywa komputera?” 

   Na szkolnej stronie internetowej w zakładce dla rodziców zostały zamieszczone rady, jak postępować, by uchronić dzieci przed uzależnieniem od komputera i cyberprzemocą.

 

NIE! NIKOTYNIE

 Odbyły się pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat nikotyny i jej wpływu na zdrowie człowieka.

Uczniowie obejrzeli film edukacyjny ukazujący m. in. zmiany zachodzące w płucach palacza pt. „Palenie tytoniu i alkoholizm to choroby XXI wieku”. 

 Na zebraniu wywiadowczym w maju 2014r. poinformowano rodziców, że palący dorośli stanowią zagrożenie dla dziecka. Zostały rozdane foldery na temat biernego palenia wykonane przez uczniów klas stasszych pod kierunkiem nauczyciela informatyki Julii Dura.

Realizowano międzyklasowy projekt ph.

„W zdrowym ciele zdrowy duch” na temat właściwego stylu życia: (kl.IV przedstawiła prezentację multimedialną)

Zaś w  klasach zostały wykonane gazetki ścienne na temat „Szkodliwości palenia tytoniu na zdrowy uśmiech”.

 

Uczniowie naszej szkoły nie palą papierosów, wiedzą, że palenie, a dokładniej składniki dymu tytoniowego są przyczyną wielu groźnych chorób. W ankietach deklarują, że w przyszłości będą reprezentować postawę „dziękuję, nie palę”.

 W maju b.r. w naszej szkole realizowano program ph. „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, który za pomocą warsztatów i lekcji wychowawczych poszerzył wiedzę uczniów o szkodliwym działaniu dymu tytoniowego i negatywnym wpływie palenia na zdrowie.  Uświadomiono uczniom jak szkodliwe jest również bierne palenie. Zostały przeprowadzone ankiety wśród uczniów kl. IV – VI, które potwierdziły 100 % wzrost wiedzy ww. temacie.

NIE! ALKOHOLOWI

 

Uczniowie obejrzeli na lekcji wychowania do życia w rodzinie film edukacyjny pt. „Działanie alkoholu i wpływ na organizm człowieka”

Wiedzą, że picie alkoholu nie jest koniecznością, ale obyczajowością oraz , że częste picie przeradza się w uzależnienie i doprowadza do degradacji człowieka.

Uczniowie starszych klas uczestniczyli w dyskusji na temat różnych sposobów zapobiegania alkoholizmowi – w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Na lekcjach wychowawczych za pomocą scenek dramowych rozwijano postawy, świadomego odmawiania spożywania napojów alkoholowych.

 W październiku został przeprowadzony konkurs literacki na najbardziej przekonujące hasło anty-uzależnieniowe. Uczniowie klas starszych wykonali transparenty z wypisanymi hasłami.

Zwycięzcami zostali: Mateusz Franik, Wiktoria Piętoń, Tomasz Bekas i Natalia Chmielarz.

    

     I miejsce: Mateusz Franik

   II miejsce: Wiktoria Piętoń     

  III miejsce: Tomasz Bekas

 Nasi uczniowie deklarują, że nie sięgają po alkohol, ponieważ znają prawdę o uzależnieniu i mechanizmie jego działania oraz  przyczynach skłaniających dorosłych i dzieci do sięgania po ten niebezpieczny napój. 

NIE! NARKOTYKOM, LEKOM I INNYM ŚRODKOM ODURZAJĄCYM

Na lekcjach wychowawczych o narkomanii i jej skutkach zapoznano uczniów z podstawową wiedzą nt. narkotyków i różnych środków odurzających oraz ich działania na organizm ludzki.

 Wyjaśniono niektóre przyczyny zażywania narkotyków i nadużywania leków.

  Uświadomiono uczniom, że wzięcie narkotyku „na próbę” lub zbyt częste stosowanie niektórych leków może być początkiem uzależnienia.

Poprzez scenki dramowe,  filmy edukacyjne, zdjęcia ludzi przed i po uzależnieniu,  nagranie „wyznań narkomana” kształtowano u dzieci postawy skutecznego odmawiania.

Uczniowie klasy wykonali plakaty oraz zaprezentowali je w grupach.

 Rodzice wzięli udział w spotkaniu z panią policjantką z Komendy Policji w Wadowicach na temat dopalaczy, narkotyków i cyberprzemocy.

 Uczniowie naszej szkoły wiedzą, czym są narkotyki i zdają sobie sprawę z tego, że nadużywanie leków również ma szkodliwe działanie na ludzki organizm i może prowadzić do uzależnienia.

W ankietach deklarują, że w przyszłości, nadal będą pamiętać, iż nawet jednorazowe zażycie środków odurzających stanowi poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.

 NIE! AGRESJI

v  Przekazywano uczniom wiedzę nt. jakie zachowania określamy agresywnymi

i jakie są rodzaje agresji.

v  Zorganizowano zajęcia integracyjne w grupach.

v  Uświadamiono uczniom, że dojrzewanie organizmu wpływa na zachowanie.

v  Kształtowano umiejętności radzenia sobie z emocjami.

v  Rozwijano umiejętności nieagresywnego reagowania na agresję.

 Odbyły się na ten temat następujące lekcje wychowawcze:

v  Zgubny wpływ nadmiaru Internetu na zdrowie psychiczne młodych ludzi, filmy edukacyjne,

v  W walce ze stresem, (podczas l. wych. wprowadzono uczniom  w problematykę zdrowia psychicznego. Dostarczono im wiedzy i narzędzi poprawiających umiejętności rozładowania swoich emocji i właściwego reagowania w sytuacjach stresogennych)

v  Jak budować pewność siebie – przeprowadzono l. wych. przy użyciu tekstów biblioterapeutycznych

 Wychowawca klasy VI szczególną uwagę zwrócił na przygotowanie wychowanków na zderzenie z nowym środowiskiem, jakim na pewno będzie dla nich gimnazjum.

Przy użyciu dramy, scenek rodzajowych przeanalizowana możliwe scenariusze sytuacji (z jakimi przyjdzie im się spotkać) i ich rozwiązań.

 Uczniowie obejrzeli teatrzyk profilaktyczny pt. „Zaczarowany Gucio”.

 Wśród uczniów naszej szkoły nie zaistniała sytuacja z użyciem siły, agresji, uczniowie konflikty rozwiązują polubownie, po radę chętnie zgłaszają się do nauczyciela –wychowawcy. Można więc wnioskować, że uczniowie rozumieją podstawy agresji, jej rodzaje i skutki, potrafią panować nad emocjami i – co najważniejsze- wiedzą jak sobie z nią radzić.

  

 ZDROWO SIĘ ODŻYWIAMY I AKTYWNIE SPĘDZAMY CZAS

 

1  Na ten temat zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze:

Czy wiesz, co jesz?, Światowy dzień zdrowia

   -     kształtowano nawyki i przyzwyczajenia zdrowotnych zasad prawidłowego odżywiania i przechowywania żywności

   -    omówiono wpływ prawidłowego odżywiania na rozwój fizyczny i wydolność umysłową

2. Uczniowie wykonali plakaty o zdrowym odżywianiu, układali piramidę żywieniową, korzystali z listy substancji szkodliwych, wykorzystywanych w produkcji pożywienia.

3 Wzięli udział w wycieczkach szkolnych (w czerwcu do Krakowa i Zakopanego, do Muzeum w Stryszowie, we wrześniu do Zubrzycy) i w szkolnym rajdzie rowerowym w październiku oraz w Święcie Pieczonego Ziemniaka jako przykład zdrowego spędzania czasu.

 Uczniowie chętnie spędzali czas aktywnie, tańcząc w „szkolnym must be the music”.

 4. Brali aktywny udział w zajęciach sportowych SKS, rodzinnych marszach „nording woking”

5. Wychowawcy rozmawiali z uczniami (oraz z rodzicami podczas zebrania wywiadowczego) o zdrowym odżywianiu, służyli im  radą i dawali przykład, rodziców nakłaniano do częstszego i aktywniejszego spędzania czasu ze swoimi dziećmi.

6. Sklepik szkolny rozprowadzał zdrowe produkty

7. Uczniowie korzystali z możliwości spożywania obiadów na terenie szkoły

8. Wykonali plakat na konkurs „Gdzie były, co robiły twoje ręce”, które były wyeksponowane w galerii szkolnej, a obecnie można je obejrzeć na stronie internetowej szkoły.

 

Nasi uczniowie wiedzą, jak się zdrowo i świadomie odżywiać. Chętnie uprawiają sporty (co ma odzwierciedlenie w ich sukcesach w zawodach sportowych) i aktywnie spędzają czas w szkole i w domu z rodziną.

 

SZKOLNE PODSUMOWANIE PROJEKTU

                          26 listopada 2014r. w obecności rodziców, nauczycieli i uczniów został zaprezentowany raport końcowy z realizacji działań w ramach kampanii ph. „Bliżej siebie, dalej od uzależnień”.

 Uczniowie otrzymali nagrody za udział w konkursach profilaktycznych.

              Wszystkim zaangażowanym we wspólne działania realizowane z zakresu profilaktyki w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Dabrówce DZIĘKUJEMY!

 

Opracowała: Danuta Paczyńska