Projekt - Rok Szkoły w Ruchu

 W grudniu Nasza szkoła zadeklarowała przystąpienie do akcji MEN „Ćwiczyć każdy może” i wykonywanie zadań związanych z aktywnością fizyczną. W ten sposób zaistnieliśmy na mapie Polski pokazującej szkoły i przedszkola w poszczególnych miejscowościach promujące ruch w szkole.

W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu chcemy zwrócić uwagę między innymi na:
• uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF,
lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
• konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
• związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a
zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
• uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
• podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych
animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej
i wychowania młodych ludzi.


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno-sportowych. Na zajęciach tych mogą doskonalić poznane w trakcie lekcji wychowania fizycznego umiejętności ruchowe, zaznajamiać się z nowymi dyscyplinami sportowymi oraz zdobywać wiedzę niezbędną do zachowania bezpieczeństwa podczas wszelkiej aktywności ruchowej. Największą popularnością wśród dzieci cieszą się zespołowe gry sportowe, w szczególności piłka nożna oraz piłka siatkowa. Na zajęciach tych również nasi „szkolni sportowcy” mogą przygotować się do zawodów sportowych. Zajęcia te cieszą dużą popularnością tym bardziej, że stwarzają możliwość realizowania się w wybranej dyscyplinie.  
W każdy piątek na sali gimnastycznej o godzinie 16 odbywają się dwugodzinne zajęcia z piłki siatkowej dla wszystkich zainteresowanych tą dyscypliną sportową. Spotkania te cieszą się ogromną popularnością, zarówno wśród uczniów, ale także w gronie naszych absolwentów. Dzięki tym zajęciom możemy rozwijać nasze pasje i aktywnie spędzać czas wolny.
W dniu 27  października 2013 r. przeprowadziliśmy szkolny etap konkursu BRD. Do udziału w zawodach zgłosiło się 10 uczniów naszej szkoły. Zadaniem uczestników było jak najlepsze rozwiązanie testu dotyczącego zasad ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy zawodnicy wykazali się dużą wiedzą, ale tylko czterem chłopcom udało się zdobyć maksymalną liczbę punktów i to oni reprezentować nas będą na zawodach międzygminnych w turnieju BRD.
W kolejnym dniu wszyscy uczniowie, którzy brali udział w szkolnym etapie konkursu o bezpieczeństwie ruchu drogowego, pod czujny okiem nauczyciela wychowania fizycznego, wybrali się na rajd rowerowy po najbliższej okolicy. Celem rajdu było aktywne spędzanie wolnego czasu, propagowanie i zachęcanie do noszenia odblasków oraz wizyta w firmie Skanska i w Urzędzie Gminy Stryszów.

Projekt  pt. „My się wody nie boimy” był realizowany w okresie od listopada do grudnia 2013 r.. Zajęcia odbywały się na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach w każdy wtorek od godziny 13:30 do godziny 15:00. W lekcjach pływania brało udział 15 uczniów naszej szkoły z klasy II i III. Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w zajęciach prowadzonych przeze mnie opanowali umiejętność pływania elementarnego oraz zapoznali się  z zasadami zachowania się na krytej pływalni i bezpieczeństwa w wodzie jak i zagrożeniami na kąpieliskach oraz ze sposobami ich zapobiegania. Realizacja zajęć przyniosła wymierne korzyści dla naszych uczniów w postaci nabytych umiejętności pływackich oraz odpowiedzialnego zachowania się w wodzie.
    Już od 20 marca startujemy z kolejnym projektem pt. „ Pływać każdy może”, który obejmować będzie 10 godzin nauki pływania dla 15 osobowej grupy dzieci. Wszystkie zajęcia poprowadzi nauczyciel wychowania fizycznego pan Paweł Podlaszewski, który posiada uprawnienia instruktora pływania. Dzięki naszej współpracy z Urzędem Gminy Stryszów, która pokryje większość kosztów,  przejazd i wstęp na basen będzie bezpłatny.

W marcu planujemy zorganizować rodzinny rajd rowerowy i cotygodniowe zajęcia nordic walking dla wszystkich zainteresowanych.

nauczyciel wychowania fizycznego
Paweł Podlaszewski

2014-03-06  
2014-03-06  
2014-03-06  
2014-03-06  
2014-03-06  
2014-03-06  
2014-03-06  
2014-03-06  
2014-03-06  
2014-03-06  
2014-03-06  
2014-03-06  
2014-03-06  
2014-03-06  
2014-03-06  
2014-03-06  
2014-03-06