Wydarzenia

2020-09-13

Nowy rok szkolny


Administrator
Z uwagi na dalszą potrzebę zachowania dystansu społecznego oraz stosowania się do wytycznych MEN oraz służb sanitarnych rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 przebiegało w naszej szkole inaczej niż w poprzednich latach. Uczniowie poszczególnych klas po przybyciu do szkoły spotkali się ze swoimi Wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. Po wejściu na teren szkoły każdy uczestnik spotkania został poproszony o umycie rąk. Każdy oddział szkolny i przedszkolny został przywitany przez Dyrekcję szkoły i Wychowawcę w sali lekcyjnej. Życzono dzieciom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, odkrywaniem nauki, by szkoła była miejscem radości i wielkich przyjaźni. Na początku spotkania Wychowawcy zapoznali uczniów z procedurami bezpieczeństwa związanymi z trwającą w świecie pandemią. Zostali też poproszeni o poinformowanie Rodziców, by koniecznie apoznali się oni z procedurami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej szkoły. Uczniowie zostali zapoznani z planem zajęć. Tym klasom, które miały dostępne podręczniki, przekazano materiały edukacyjne. Grono Pedagogiczne życzy wszystkim Uczniom i Rodzicom owocnej współpracy, spokoju i realizacji wszelkich planów.

powrót do listy aktualności