Nauczyciele » mgr Krystyna Gębala

mgr Krystyna Gębala
Nauczyciel nauczania zintegrowanego, plastyki i muzyki


Pliki do pobrania

  » Rozkład materiału klasa I - rozklad_materialu_klasa_i_2020-21.docx - [ 434 kB ]
  » Wymagania edukacyjne klasa I - wymagania_edukacyjne_klasa_i.docx - [ 132 kB ]
  » Plan wynikowy klasa I - plan_wynikowy_kl._i_2020-21.docx - [ 189 kB ]
  » Zasady oceniania w klasach I-III - zasady_oceniania_w_klasach_i-iii.docx - [ 21 kB ]
  » Rozkład materiału muzyka klasa IV - lekcja_muzyki-klasa_4-rozklad-materialow_z_planem_wynikowym.docx - [ 51 kB ]
  » Rozkład materiału muzyka klasa V - lekcja_muzyki-klasa_5-rozklad-materialow_z_planem_wynikowym.doc - [ 142 kB ]
  » Rozkład materiału muzyka klasa VI - lekcja_muzyki-klasa-6-rozklad_materialow.docx - [ 42 kB ]
  » Rozkład materiału muzyka klasa VII - lekcja-muzyki_klasa_7-rozklad-materialu.doc - [ 155 kB ]
  » Kryteria oceniania z muzyki klasa IV-VII - muzyka_iv-vii-_kryteria_oceniania.docx - [ 31 kB ]
  » Rozkład materiału plastyka klasa IV - do_dziela-klasa-4-rozklad_materialow_z_planem_wynikowym.docx - [ 38 kB ]
  » Rozkład materiału plastyka klasa V - do_dziela-klasa-5-_rozklad_materialow_z_planem_wynikowym.docx - [ 45 kB ]
  » Rozkład materiału plastyka klasa VI - do_dziela-klasa-6-rozklad_materialow_z_planem_wynikowym.docx - [ 48 kB ]
  » Rozkład materiału plastyka klasa VII - do_dziela-klasa-7-rozklad_materialu_z_plastyki.docx - [ 33 kB ]
  » Kryteria oceniania z plastyki klasa IV - VII - plastyka_kl_iv-vii__kryteria_wymagan_na_poszczegolne_oceny.docx - [ 23 kB ]