Mały Mistrz

W roku szkolnym 2016/2017 kontynuujemy program "Mały Mistrz".

 Program ten skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy.Koordynatorem w naszej szkole jest Pan Paweł Podlaszewski. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

 .

Początek roku szkolnego to dla każdego pierwszoklasisty nowe wyzwania i nowe znajomości.

W roku szkolnym 2015/2016 na zajęciach wychowania fizycznego nasza szkoła realizować będzie ogólnopolski Program Mały Mistrz, który przygotował moc atrakcji, gdzie uczniowie będą mogli rozwijać swoje sportowe umiejętności.

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak.

 

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

  • Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
  • Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
  • Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęćruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
  • Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
  • Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
  • Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.