Gmina przyjazna dzieciom - coś dla ciała i dla ducha

  W 2007 roku nasza szkoła brała udział w projekcie : " Gmina przyjazna dzieciom- coś dla ducha i ciała". Celem programu było poszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej poprzez: - zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, - wdrażanie nowego modelu pracy z uczniem z zastosowaniem metody projektu i wzmacnianie funkcji wychowawczej szkoły. W naszej szkole zaplanowaliśmy trzy działania. Były to:


" Letnia szkoła - miło, zdrowo i wesoło",

" Mały artysta to Ja"


"W zdrowym ciele zdrowy duch".


Działanie 1. "Szkoła letnia - miło, zdrowo i wesoło".

Działanie miało na celu zapewnienie bezpiecznego i aktywnego wypoczynku letniego dla uczniów z naszej szkoły.

Opis działania:
W okresie wakacji 13 - 25 sierpień prowadzona była "Letnia Szkoła" , w czasie której uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w różnych formach rekreacyjno - sportowych. Zajęcia z dziećmi prowadzone były codziennie.

Harmonogram szkoły letniej:
13 sierpień - Spotkanie dyrektora szkoły z uczestnikami letniej szkoły, przedstawienie planu działań: Wielki turniej sportowy - Mistrzostwa Piłki Siatkowej.
14 sierpień - Zajęcia warsztatowe " Od ziarenka do Bochenka" - poznawanie tradycji i zwyczajów związanych z życiem w zagrodzie wiejskiej - wycieczka do zagrody ekologicznej.
16 sierpień - wycieczka rowerowa.
17 sierpień - Zajęcia rekreacyjne połączone z nauką pływania na basenie w Wadowicach.
18-19 sierpień - Wycieczka krajoznawczo-turystyczna , połączona z noclegiem w schronisku, poznawanie Gorczańskiego Parku Narodowego.
20 sierpień - wycieczka rowerowa połączona z biwakowaniem.
21sierpień - gry i zabawy ruchowe oraz wyjazd na basen.
22 - 23 sierpień - wyjście nad rzekę, gry i zabawy sportowe nocleg w szkole połączony z dyskoteką.
24 sierpień - biwakowanie na górze Bołdysy.
25 sierpień - posumowanie "letniej szkoły" - spotkanie środowiskowe, prezentacja własnych wrażeń , festyn rodzinny.

     

Działanie 2." Mały artysta - to Ja"


Zajęcia koła plastycznego prowadzone raz w tygodniu ( 2 godziny) , poszerzone o plener malarski "Barwy jesieni - urokliwe miejsca naszych okolic" na Zalesiu połączony z biwakowaniem i noclegiem, warsztaty plastyczne - bibułkowe fantazje oraz wycieczka do parku miniatur w Inwałdzie -poznajemy budowle całego świata.

 

 

  Działanie 3. "W zdrowym ciele zdrowy duch" .

Cel działania:Likwidacja wad postawy ciała uczniów lub zahamowanie jej rozwoju poprzez systematyczne zajęcia ruchowe.
Opis działania
To działanie jest kontynuacją pracy szkoły w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na podstawie wyników komputerowego badania kręgosłupa stwierdzamy , że 60% uczniów, to dzieci u których stwierdzono wady w budowie ciała. Zostały skierowane na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Uzupełnieniem tych ćwiczeń będą zajęcia ruchowe, które prowadzone systematycznie dwa razy w tygodniu po dwie godziny..

2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03  
2014-04-03