Projekt - Akademia czystych rąk

 

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie edukacyjnym ,, AKADEMIA CZYSTYCH RĄK”.

Celem programu jest kształtowanie nawyków dbania o higienę rąk.

Czas realizacji: luty, marzec

W klasach II i III odbyły się zajęcia propagujące i uczące zasad prawidłowej higieny .

1.       Z higiena za pan brat.

2.       O zdrowie dbamy, czyste ręce mamy !

3.        Brudne ręce, chorób więcej!

Uczniowie poprzez ćwiczenia praktyczne i ciekawa formę zajęć, z wykorzystaniem metod twórczego myślenia utrwalały odpowiedni sposób higieny rąk. Wykorzystano dostarczone materiały edukacyjne; plansze, karty pracy, film,  naklejki, płyny Carex.  Postacie Chlipa i Chlapa dostarczały wielu pozytywnych emocji w czasie czytanego opowiadania.

W efekcie naszych oddziaływań uczniowie wiedzą:

1.       Kiedy należy bezwzględnie umyć ręce .

2.       Jak prawidłowo myć ręce.

3.       Jakie są choroby brudnych rąk.

Każda klasa bierze udział w konkursie plastycznym ,, Gdzie były, co robiły twoje ręce” , wykona prace plastyczne na ten temat. Najlepsze prace zostaną wysłane do organizatora projektu do końca marca.

 


2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18  
2014-03-18